Våruppvisning 2022 “Lovisaviken”

Våruppvisning 2022 “Lovisaviken”

HEJ ALLA ELEVER OCH FAMILJER DÄR HEMMA!
Lovisa Dansinstituts vårföreställning ”Lovisaviken” för läsåret 2021-2022 ordnas
SÖNDAGEN DEN 22.5.2022
KL. 13 / FÖRESTÄLLNING I – OBS! genrep kl. 10.30–12.00
KL. 17 / FÖRESTÄLLNING II – OBS! genrep kl. 14.45-16.00
I LOVISA BOLLHALL / SE BILAGA FÖR PROGRAMTIDER
ÖVNINGAR LÖR DEN 21.5.2022 / SE BILAGA FÖR ÖVNINGSTIDER
TILLÄGGSFÖRESTÄLLNINGAR MÅN DEN 23.5.2022 / SE BILAGA FÖR PROGRAMTIDER
– mån tilläggsföreställningar gäller inte följande grupper: Barndans, Trickdans och Dansstart
På söndagen ordnas två skilda föreställningar med delvis olika programnummer. Ingen paus.
Läs noga igenom föreställningsprogrammet som gäller er. Kolla också vilka grupper som deltar i måndagens
skolföreställning.
Inträdesbiljetter för söndagens föreställningar (15 € vuxna/5 € barn; över 3-åringar) kan lösas ut en timme
tidigare vid dörren.
Caféet håller igen öppet en timme före föreställningarna. Vi rekommenderar att ni reserverar kontanter till båda.
I familjer där barnen uppträder i olika föreställningar/olika nummer, kan föräldrarna lösa ut den andra
föreställningens biljett till halva priset. OBS! De rabatterade biljetterna är alltså menade för samma personer som
vid första föreställningen betalat fullt biljettpris.
Vi vill påminna föräldrar till barn under skolåldern att barnen ser på föreställningen från samma plats som de
andra som uppträder. Under repetitions- och föreställningstider sköter vi, tillsammans med en grupp föräldrar, om
era barn. Däremot ska ni före och efter repetitionen/föreställningarna sköta om era egna barn.
INSPELNING: Under föreställningarna är all sorts inspelning förbjudet! (ny praxis)
Däremot är inspelning möjligt under söndagens genrep. För detta ändamål bör man lösa ut en sk. inspelningsbiljett
(20 €) som även ger en möjlighet att se en föreställning. Tidtabellerna finns i bilagan Programtider.
Söndagens föreställningar videofilmas av dansinstitutet för undervisningsbruk. Dessutom har vi en professionell
fotograf som tar stillbilder för dansinstitutets bruk.
VIKTIGT! FÖR ALLA SOM UPPTRÄDER!
-Var på plats senast 15 minuter före din egna grupps repetitionstid (om inte läraren sagt annat).
-OBS! söndagens genrep före föreställningen gäller alltid alla dem som uppträder i ifrågavarande föreställning.
-Var redo när övningarna börjar (du har scenkläderna på, är uppvärmd, har varit på toaletten).
-Ge arbetsro åt den repeterande gruppen och håll koll på dina scenkläder.
-Ta med eget mellanmål vid behov. Det är också möjligt att värma mikromat i Bollhallen.
OM
du har möjlighet att hjälpa till med festförberedelserna,
kontakta Miia Järvinen tel. 040 0449520; miiahjarvinen@gmail.com

Loviisan tanssiopisto | Lovisa Dansinstitut | Brandensteininkatu 11 | 07900 Loviisa | www.loviisantanssiopisto.fi
OBS! Kom ihåg att danslektionerna fortsätter efter föreställningarna – men inte cirkuslektionerna.
Kolla med den egna läraren när gruppens sista lektioner hålls.
Under läsårets sista lektion ger lärarna skriftliga bedömningar för läsårets dansstudier (åk 1 ->) samt
grupprekommendationer åt alla elever inför kommande läsår.
Anmälningen till nästa läsår 2022–2023 inleds när den nya läsordningen är färdig.
Följ med uppdateringar på vår hemsida www.loviisantanssiopisto.fi, Facebook och Instagram.
EK -INTRÄDESPROV TIS DEN 31.5.2022 KLO 18.00–19.30 I MEJERIET!
Inför nästa läsår kan femteklassister och äldre elever vid Lovisa Dansinstitut söka in till EK, dvs.
specialutbildningsgrupperna.
Av EK-eleverna förutsätts motivation och vilja att fördjupa sina danskunskaper. EK-eleverna tränar åtminstone
3 ggr./vecka.
Om du känner att dans är din grej – sök modigt med!
Förhandsanmälning till Kati senast den 25.5.2022.
Tilläggsinformation och anmälningar:
Kati tel. 050 5921393; kati@loviisantanssiopisto.fi

 

Lupalappu_22

LOVIISANLAHTI näytöskooste 22

LOVIISANLAHTI_harjoitusajat_21.5.22