Vårinfo 2021 / 1 ”Scenutbildning”

Vårinfo 2021 / 1 ”Scenutbildning”

Vårinfo 2021 / 1 ”Scenutbildning”

Lovisa Dansinstituts undervisningspersonal har diskuterat situationen kring vårens scenutbildning.
Vi har försökt uppskatta de nuvarande begränsningarna samt en möjlig avveckling av dessa och
diskuterat vad som kunde vara realistiskt för våren 2021:s scenutbildning. Det är tyvärr klart att vi
inte kan ordna en traditionell föreställning med scenografi och publik.
Verksamhetsplanen för scenutbildningen våren 2021 är tudelad:

1) elever födda 2008 och senare, som har kunnat delta i närundervisningen
– Planen är att spela in dessa gruppers vårkoreografier i Bollhallen lör.-sön. 22.–23.5
utan publik.
– Inspelningen görs i scenkostym, men utan scenteknik och scenografi.
– Närmare tidtabell och anvisningar meddelas senare.
– Om ni redan vet att eleven inte kan delta i inspelningen då, vänligen meddela detta
till läraren snarast möjligt.
– Inspelningarna delas med familjerna genom en eller flera länkar.
– För dessa grupper avslutas hobbyåret 2020-2021 med detta veckoslut.

2) elever födda 2007 och tidigare, som redan länge deltagit i distansundervisning
– Vi övergår så snart som möjligt till utelektioner (inte balett), och naturligtvis till
inomhuslektioner genast när det är möjligt. Det verkar dock som att vi inte kommer
att kunna ordna inomhuslektioner under den här vårterminen.
– Eftersom vi kan anta att dessa elever inte ännu får delta i inomhuslektioner under
veckoslutet 22.–23.5., planerar vi inga inspelningar i Bollhallen för dessa gruppers
del. Om situationen snabbt ändras mot det bättre, ändrar vi våra planer.
– Det är ändå meningen att göra inspelningar under varje grupps sista eller nästsista
utelektion. Inspelningarna kan delas med eleverna och familjerna genom länkar.
– Det var ursprungligen planerat att vårfestveckoslutet skulle ha varit vårterminens
avslutande lektioner för alla. Därför fortsätter vårterminen för de grupper som inte
deltar i inspelningarna i Bollhallen ännu följande vecka, den 24.–28.5.
UNDANTAG: sista balettlektioner lör. 22.5.

ÄNDRINGAR ÄR MÖJLIGA!!!
Förfrågningar:
Kati, rektor
+358 50 5921393; kati@loviisantanssiopisto.fi