UPPDATERADE HYGIENFÖRESKRIFTER 7.3.2022

UPPDATERADE HYGIENFÖRESKRIFTER 7.3.2022

Vi har uppdaterat våra anvisningar gällande användandet av ansiktsmasker vid Lovisa Dansinstitut.
Från och med den 7.3 går vi över till delvis lättare restriktioner.
Det är inte längre obligatoriskt att använda mask på danstimmen. Vi önskar att elever från åk 6 uppåt
använder mask före och efter danstimmen i de övriga utrymmena.
OBS! I de grupper som har yngre elever tillsammans med elever från åk 6 och uppåt, gäller
ansiktsmaskrekommendationen alla gruppens elever i de övriga utrymmena.
För övrigt önskar vi att alla vidtar samma försiktighetsåtgärder gällande hygienen som tidigare.
För oss är det viktigt att vi fortfarande orkar ta ansvar över vår egen och varandras hälsa, genom att
följa hygienanvisningarna.
Här är ännu en minneslista över de rådande föreskrifterna:
 Delta i dans- och cirkuslektionen endast då du är helt frisk. Stanna hemma om du har symptom,
är sjuk eller är i karantän. Beroende på ditt hälsotillstånd kan du om du vill delta i
undervisningen på distans (Hybridundervisning).
o Länk till distanstimmarna vid Mejeriet https://us02web.zoom.us/j/4404816292

o Länk till danstimmarna vid Folkets hus och vid Generalshagens skola
https://us02web.zoom.us/j/6959568304

 Vidta noggrann handhygien och hosta i ärmen eller i en näsduk.
 Ansiktsmasker används inte under danstimmen. Då du rör dig i omklädningsrummet och till
danstimmen rekommenderas elever från åk 6 uppåt att ha ansiktsmask. OBS! Läs anvisning
ovan om praxis för blandade grupper med även yngre elever.
 Anskaffning av ansiktsmasker är på elevens och vårdnadshavarnas ansvar. Vi ber att även de
vuxna som följer sina barn in på danstimmen använder ansiktsmask.
 Under dans- och cirkustimmarna håller vi fortfarande avstånd till varandra och undviker fysisk
kontakt.
 Kom till danstimmen precis innan den skall börja. Om möjligt byt om till träningskläder redan
hemma. Avlägsna dig från utrymmena så snabbt som möjligt efter timmen. Undvik onödig
vistelse i omklädningsrummen.
 Endast de yngsta elevernas vårdnadshavare får komma in i dansinstitutets /
undervisningsplatsens utrymmen. (endast en följeslagare/elev). Se till att ditt barn går på
toaletten (helst hemma) och tvättar sina händer innan danstimmen börjar. Följeslagaren
avlägsnar sig från undervisningsutrymmet medan danstimmen pågår.
 Vid städningen av dansinstitutets utrymmen följer vi myndigheternas direktiv. Läraren handleder
grupperna i användning och rengöring av redskap.