VÅRUPPVISNINGEN 2024

VÅRUPPVISNINGEN 2024

ATT FÖRBINDA SIG TILL VÅRUPPVISNINGEN 2024

Med denna förfrågan utreds alla danselevers möjlighet att delta i Lovisa Dansinstituts

våruppvisning 2024 söndagen den 19.5.2024 i Lovisa Bollhall.
Samtidigt förbinder sig eleven att delta i repetitionerna lördagen den 18.5.2024. Närmare tidtabell för repetitionerna klarnar senare.

Anmälningsblankett 2024