Covid 19

Vad innebär de senaste coronarestriktionerna (23.12.2021) från Södra Finlands regionförvaltningsverk för Lovisa dansinstitut?
I praktiken innebär de senaste restriktionerna att vuxengrupperna inte kan arrangeras, men all hobbyverksamhet för barn och ungdomar födda före 2004 kan fortsätta normalt.

Vi önskar att föräldrarna inte väntar i dansinstitutets utrymmen under barnens lektioner. Ni kan föra och hämta ert barn, och vid behov följa med in i omklädningsrummet, men vi önskar att ni följer rekommendationerna av att använda munskydd och övriga välbekanta hygienanvisningar.
Vi följer med situationen och meddelar ifall nya restriktioner på vår verksamhet träder i kraft.

 

UPPDATERADE HYGIENFÖRESKRIFTER 16.10.2021

Myndigheterna har uppdaterat ansiktsmaskdirektiven och till följd av detta övergår även Lovisa Dansinstitut till en delvis lättad ansiktsmaskpraxis: användning av ansiktsmask är inte obligatorisk under lektionen, men vi önskar att ni fortfarande bär mask i skolans övriga utrymmen. För övrigt ber vi alla fortsätta följa samma försiktighetsåtgärder som förut.

Om eleven måste stanna hemma fån lektionen, ex. på grund av snuva, kan hen fortfarande delta i hybridundervisningen via zoom

Det är viktigt för oss att vi fortsättningsvis orkar ta hand om vår egen och andras hälsa, så här kommer en påminnelse om försiktighetsåtgärderna.

  • Delta i dans- och cirkuslektionen endast då du är helt frisk. Stanna hemma om du har symptom, är sjuk eller är i karantän. Beroende på ditt hälsotillstånd kan du om du vill delta i undervisningen på distans (Hybridundervisning).
  • Följ god hand- och hosthygien.
  • Vi fortsätter att hålla tillräckligt med avstånd under dans- och cirkuslektionerna, och undviker övningar som kräver fysisk kontakt.
  • Anländ till lektionen precis före den börjar. Om möjligt, var färdigt iklädd träningskläder. Avlägsna dig från skolans utrymmen så fort som möjligt efter din lektion. Undvik onödig vistelse i omklädningsrummen.
  • Endast de som hämtar de yngsta eleverna till och från lektionen får komma in i dansinstitutets utrymmen (en person utöver eleven). Se till att barnet går på toaletten (helst hemma) och tvättar sina händer före danslektionen börjar. Följeslagaren kan inte stanna inne i dansskolans utrymmen under lektionen. Följeslagaren bör använda ansiktsmask då hen rör sig i undervisningsutrymmen.
  • Vid städningen av dansinstitutets utrymmen följer vi myndigheternas direktiv. Läraren handleder grupperna i användning och rengöring av redskap.
  • Man behöver inte använda ansiktsmask under lektionen. Maskrekommendationen är ännu i kraft i skolans övriga utrymmen för personer i åk 6 och äldre. Eleverna och vårdnadshavarna ansvarar själva för förskaffning av ansiktsmaskerna. Vi ber även vårdnadshavare som följer sina barn till och från lektionen att bära ansiktsmask.

 

 

 

Leave a Reply