Läsordning & dansstilar

Läsordning 2021-2022 pdf

 


TIMBESKRIVNINGAR

1-3 åringar

Knattedans

Rörelse, ljud, bus och trevlig samvaro. En gemensam dansstund för barn och vuxna. Genom kroppskontakt och beröring samt olika dans- och rörelseövningar stärks barnets och förälderns relation. Under timmen används även musik och ljud. Timmen lämpar sig bäst för 1-3 åriga barn och deras föräldrar/ andra nära vuxna. 1-6 åriga syskon är även välkomna med i gruppen! Se syskonrabatt. Kursens längd 5-10 ggr/läsår.


4-6 åringar

Barndans

En timme som introducerar dansens värld för barnen. Genom olika lekar och fantasiövningar utvecklas barnens rörelsefärdigheter. Under timmen bekantar barnen sig med dansens baselement: kroppen, rummet och tiden. Dansen utvecklar koncentrationsförmågan, uthålligheten och stöder inlärningsfärdigheter. Eleverna får även varje år delta i dansinstitutets uppvisningar.

Den viktigaste målsättningen är att skapa en glädjefylld stämning och positiva upplevelser för barnet. Att börja i barndansgruppen lägger en bra grund till att fortsätta med den egentliga dansundervisningen i skolåldern; först i dansstart-gruppen och sedan i de specifika timmarna för olika dansstilar.

Trickdans

Rolig och lämpligt utmanande dans- och cirkusundervisning. Med hjälp av lek och fantasi stärks barnens motoriska utveckling och färdigheterna att arbeta i grupp. Innehåller bl.a. akrobatik samt grunderna i olika cirkusredskap. Trickdansen ger en bra grund till att i skolåldern börja med den egentliga cirkusundervisningen.


7-8 åringar

Dansstart

Dansstarten introducerar dansens värld för barnet på ett mångsidigt sätt. Under timmarna bekantar eleverna sig med dansens grunder, i synnerhet modern dans, klassisk balett och dansens rytmiska stilar. Undervisningen består främst av dansteknikens grunder samt kreativa övningar i kroppsligt uttryck, akrobatik och kroppskännedom.

Cirkus

Under timmarna bekantar sig eleverna med akrobatikens grunder, samt olika cirkusstilar och -redskap. Förutom akrobatik och kroppsvård övas grunderna i olika cirkusstilar och fysiskt uttryck Cirkusstudierna är en del av temaundervisningen inom den grundläggande konstundervisningen vid Lovisa dansinstitut.


9-12 åringar

Nutidsdans

Nutidsdans är en mångsidig dansstil med dansserier, grundteknik, kreativ egen dans och koreografi. Dansstilen använder sig av kroppens tyngd och jordens tyngdkraft, dynamik och kroppens linjer. Användningen av rummet och sk. arbete i golvnivå är typiskt för nutidsdansen. Dansstilen undervisas genom metoder lämpliga för varje åldersgrupp. Nutidsdansen är en konstdansstil och tar intryck från aktuella fenomen. Du kan vänta dig dansglädje, lite svett och ett muntert grepp!

Klassisk balett

Baletten är dansstilarnas klassiker. På timmarna övas balettens teknik och estetik, specifikt för varje åldersgrupp. Timmen är indelad i övningar vid stången och på golvet där sträckingar, balans, piruetter, mångsidiga hopp och längre serier övas. Baletten är en bestående favorit bland våra timmar.

Cirkus

Under timmarna bekantar sig eleverna med akrobatikens grunder, olika cirkusstilar- och redskap. Cirkusundervisningen koncentrerar sig på att utveckla fysiska egenskaper inom cirkusens olika stilarter. Förutom akrobatik och kroppsvård övas grunderna i olika cirkusstilar och fysiskt uttryck. Cirkusstudierna är en del av temaundervisningen inom den grundläggande konstundervisningen vid Lovisa dansinstitut.


10-12 åringar

DanceBeat

DanceBeat är en energisk och rytmisk inkörsport till olika streetdance-stilar. Under de här lektionerna bekantar de yngre eleverna sig med rytmen och vi strävar efter dynamiska och stora rörelser medan vi provar på olika streetdance-stilar. På de här lektionerna har vi roligt, övar oss på att kasta loss i stunden och njuter av de möjligheter musiken erbjuder oss – vi dyker in i rytmens värld!


Ungdomar (13&14 år =>) och vuxna

Nutidsdans

Nutidsdans är en mångsidig dansstil med dansserier, grundteknik, kreativ egen dans och koreografi. Dansstilen använder sig av kroppens tyngd och jordens tyngdkraft, dynamik och kroppens linjer. Användningen av rummet och sk. arbete i golvnivå är typiskt för nutidsdansen. Dansstilen undervisas genom metoder lämpliga för varje åldersgrupp. Nutidsdansen är en konstdans och tar intryck från aktuella fenomen. Du kan vänta dig dansglädje, lite svett och ett muntert grepp!

Broadway (f.d. DancePop)

På timmarna dyker vi in i scenmusikalernas, musikalfilmernas och tv-seriernas värld. En energisk timme där piruett-tekniken stärks, benen flyger högre och koreografierna tjusar. Det viktigaste på timmen är: ”Dance for fun and express yourself”

Balett för nutidsdansare

En timme för ungdomar och vuxna som har dansat andra dansstilar och vill dyka in i balettens estetik. Under timmen koncentrerar vi oss på tekniken för korrekt utåtrotation av benen, benlyft, piruetter och hopp – utan att glömma bort dansen.

Leave a Reply