Läsordning & dansstilar

 

Läsordning 2023-2024 pdf

 


 

Lukuvuoden 2023–2024  päivitykset tulossa elokuussa.

 

TIMBESKRIVNINGAR

1-3 åringar

Knattedans
Rörelse, ljud, bus och trevlig samvaro. En gemensam dansstund för barn och vuxna. Genom kroppskontakt och beröring samt olika dans- och rörelseövningar stärks barnets och förälderns relation. Under timmen används även musik och ljud. Timmen lämpar sig bäst för 1-3 åriga barn och deras föräldrar/ andra nära vuxna. 1-6 åriga syskon är även välkomna med i gruppen! Se syskonrabatt. Kursens längd 5-10 ggr/läsår.


4-6 åringar

Barndans
En timme som introducerar dansens värld för barnen. Genom olika lekar och fantasiövningar utvecklas barnens rörelsefärdigheter. Under timmen bekantar barnen sig med dansens baselement: kroppen, rummet och tiden. Dansen utvecklar koncentrationsförmågan, uthålligheten och stöder inlärningsfärdigheter. Eleverna får även varje år delta i dansinstitutets uppvisningar.

Den viktigaste målsättningen är att skapa en glädjefylld stämning och positiva upplevelser för barnet. Att börja i barndansgruppen lägger en bra grund till att fortsätta med den egentliga dansundervisningen i skolåldern; först i dansstart-gruppen och sedan i de specifika timmarna för olika dansstilar.


7-8 åringar

Dansstart
Dansstarten introducerar dansens värld för barnet på ett mångsidigt sätt. Under timmarna bekantar eleverna sig med dansens grunder, i synnerhet modern dans, klassisk balett och dansens rytmiska stilar. Undervisningen består främst av dansteknikens grunder samt kreativa övningar i kroppsligt uttryck, akrobatik och kroppskännedom.

Cheerdance
Den nya och populära Cheerdance är en form av cheerleading. I dansstilen ligger fokus på att dansa med pom poms, utan akrobatiska tricks och pyramider. Dansstilen är fartfylld och energisk och kan innehålla element av olika dansstilar.


9-12 åringar

Nutidsdans
Nutidsdans är en mångsidig dansstil med dansserier, grundteknik, kreativ egen dans och koreografi. Dansstilen använder sig av kroppens tyngd och jordens tyngdkraft, dynamik och kroppens linjer. Användningen av rummet och sk. arbete i golvnivå är typiskt för nutidsdansen. Dansstilen undervisas genom metoder lämpliga för varje åldersgrupp. Nutidsdansen är en konstdansstil och tar intryck från aktuella fenomen. Du kan vänta dig dansglädje, lite svett och ett muntert grepp!

Klassisk balett
Baletten är dansstilarnas klassiker. På timmarna övas balettens teknik och estetik, specifikt för varje åldersgrupp. Timmen är indelad i övningar vid stången och på golvet där sträckingar, balans, piruetter, mångsidiga hopp och längre serier övas. Baletten är en bestående favorit bland våra timmar.

Cheerdance
Den nya och populära Cheerdance är en form av cheerleading. I dansstilen ligger fokus på att dansa med pom poms, utan akrobatiska tricks och pyramider. Dansstilen är fartfylld och energisk och kan innehålla element av olika dansstilar.


10-12 åringar

DanceBeat
DanceBeat är en energisk och rytmisk inkörsport till olika streetdance-stilar. Under de här lektionerna bekantar de yngre eleverna sig med rytmen och vi strävar efter dynamiska och stora rörelser medan vi provar på olika streetdance-stilar. På de här lektionerna har vi roligt, övar oss på att kasta loss i stunden och njuter av de möjligheter musiken erbjuder oss – vi dyker in i rytmens värld!


Ungdomar (13&14 år =>) och vuxna

Nutidsdans
Nutidsdans är en mångsidig dansstil med dansserier, grundteknik, kreativ egen dans och koreografi. Dansstilen använder sig av kroppens tyngd och jordens tyngdkraft, dynamik och kroppens linjer. Användningen av rummet och sk. arbete i golvnivå är typiskt för nutidsdansen. Dansstilen undervisas genom metoder lämpliga för varje åldersgrupp. Nutidsdansen är en konstdans och tar intryck från aktuella fenomen. Du kan vänta dig dansglädje, lite svett och ett muntert grepp!

Balett för nutidsdansare
En timme för ungdomar och vuxna som har dansat andra dansstilar och vill dyka in i balettens estetik. Under timmen koncentrerar vi oss på tekniken för korrekt utåtrotation av benen, benlyft, piruetter och hopp – utan att glömma bort dansen.

Broadway 1
Ny nybörjargrupp för unga och vuxna. På lektionerna ligger fokus på dansens värld inom musikaler, musikalfilmer och tv-serier. En energisk danslektion där vi lär oss piruetteknik, främjar kroppens rörlighet genom dans samt dyker in i danskoreografiernas inspirerande värld. Det viktigaste under danslektionen är: ”Dance for fun and express yourself”.

Feel good
En ny grupp för unga och vuxna. Enkel, dansant uppvärmning, inga dansserier. Dessutom kroppsvård, andningsövningar och avslappning. Främjar kroppens rörlighet samt välmående överlag.

 

Street

Leave a Reply