Vi

Vi är ett gäng ivriga pedagoger och konstnärer som gör vårt jobb helhjärtat och av en brinnande kärlek för danskonsten. Bekanta dig med oss nedan. 

 

Kati Kivilahti-Fagerudd

Vår rektor Kati Kivilahti-Fagerudd är dansens mångsysslare. Hennes danskarriär började vid Irmeli Lehtinens balettskola och hon tog sin yrkesexamen från danslinjen vid Teaterhögskolan i Helsingfors. Kati har medverkat i flera professionella dansproduktioner både vid dansteatrar och med freelancegrupper som dansare, koreograf och pedagog, främst vid Vantaan Tanssiopisto. Kati är en av de grundande medlemmarna av understödsföreningen för Lovisa Dansinstitut. Dessutom är hon styrelsemedlem i Tanssin Tiedotuskeskus.

Som rektor för Lovisa Dansinstitut ansvarar Kati för många praktiska arrangemang och för de konstnärliga och pedagogiska riktlinjerna. Under läsåret 2021–2022 undervisar Kati dansstart-grupperna, nutidsdans och barndansprojektet Danstassarna vid daghemmen i Lovisa.

I Lovisa stads kulturfostran projekt Kulturstigen dansar Kati med alla förstaklassister i Lovisa på svenska. På Katis timmar dansar man med glädje, lär sig tillsammans nya saker och låter sig även föras av sina egna dansrörelser.

 

Anna Karjalainen

Anna Karjalainen har börjat sina dansstudier som 3-åring vid Rovalas balettskola. Därifrån sökte hon sig vidare till Lapin tanssiopisto och tog sin magisterexamen från danslinjen vid Teaterhögskolan i Helsingfors. Hon har en lång erfarenhet som danspedagog både inom nutidsdans och balett. Anna har förutom sin undervisning medverkat i flera framstående koreografers verk som professionell dansare. Hon undervisar för tillfället förutom vid Lovisa Dansinstitut även vid Lumoavan Tanssin Keskus i Helsingfors.

I Lovisa ansvarar Anna för undervisningen i klassisk balett.

Annas motto: Man får inte bli och ligga…´man skall hålla sig i rörelse och riktningen är framåt.

Baletti
Balettia nykytanssijoille

 

Beniamino Borghi

Den mångsidiga och aktiva italienska konstnären och pedagogen Benjamino Borghi har varit en del av Lovisa Dansinstituts kärnteam redan länge. Benjamino är en dans- och videokonstnär, som har studerat både i Italien och i Finland. Ben började sina dansstudier som 8-åring och har en mångsidig bakgrund som dansare. Han har övat allt från balett till nutidsdans, step och rock. Ben har avlagt dansprogrammet vid biennalen i Venedig under ledning av Ismael Ivo och andra internationella koreografer. Han har även en examen i inredningsarkitektur från den tekniska högskolan i Milano.

Ben arbetade länge med att producera dansfestivalen LOIKKA. Han arbetar hela tiden med olika konstnärliga och pedagogiska projekt både i Lovisa och på huvudstadsregionen. Ben förverkligar sina konstnärliga projekt genom gruppen tanssiARTesaani, som han grundat.

Under läsåret 2021–2022 undervisar Ben vid Lovisa Dansinstitut timmarna i Broadway (f.d. DancePop) och nutidsdans. Dessutom är han ansvarig lärare för specialutbildningsgrupperna. Undervisningsspråket på Bens timmar är engelska. På Bens timmar tränar man målmedvetet och satsar på både dansteknik och kreativitet – utan att glömma dansens glädje.

Nykytanssi
Broadway
EK Crescendo
EK Vivace
Baletti / kansalaisopisto

 

Jenni Koistinen

Jenni Koistinen är en danskonstnär som flyttat till Lovisa. Hon har avlagt sin kandidatexamen vid European Dance Development Centre (EDDC) / Dansacademie / The Arnhem Institute for the Arts.

Jenni arbetar mångsidigt inom dansfältet. Under de senaste åren har hon koncentrerat sig på interaktiva danspedagogiska projekt.

Jenni är en mild och interaktiv danslärare som lär ut dansteknik och kreativitet. Under året 2021–2022 fortsätter Jenni vid Lovisa Dansinstitut som lärare i barndans, samt drar dansfostranprojektet Danstassarna vid daghemmen i Lovisa. Dessutom drar Jenni de finskspråkiga dansworkshoparna för Lovisas förstaklassister som en del av stadens kulturfostranprojekt Kulturstigen.

Jenni berättar följande om sina danstimmar:

” På barndanstimmarna är det enligt mig viktigast att känna dansens glädje, att lära sig nytt och göra tillsammans. Varje timme har sitt eget tema, som ofta är förknippat med årstiderna. Dansen blir på det sättet en del av barnets vardag och berikar barnets upplevelsevärld.”

Taaperotanssi
Lastentanssi

 

Amandine Doat

Amandine Doat är en franskfödd konstnär och pedagog som flyttat till Lovisa. Hon har tagit sin examen från danslinjen vid konservatoriet i Lyon och avlagt kandidatstudierna i dramaturgi vid Lyons universitet. Dessutom har hon avlagt grundexamen i cirkuskonst vid Koulutuskeskus Salpaus i Lahtis.

Amandine är intresserad av ett helhetsmässigt och mångsidigt uttryck. Hon har arbetat med flera koreografer, musiker och regissörer och är aktiv inom olika freelance-produktioner, bland annat i sin teatergrupp ”Cirque des Puces”.

Som pedagog är Amandine positiv och uppmuntrande.

Under läsåret 2021–2022 fortsätter Amandine som lärare inom cirkuskonst vid Lovisa Dansinstitut. Dessutom tar hon sig an undervisning av nutidsdans. Undervisningsspråket på Amandines timmar är finska.

Amandines tankar om cirkusundervisningen: “Circus offers for me a world where everything is possible and everyone can find their place. No need to be good in everything or good in only one thing, what matters is how you do it. Trust on yourself and others is the key to go forwards!”

Tempputanssi
Sirkus

 

 

Leo Terävä

Leo Terävä är uppvuxen i Lovisa och agerar nuförtiden som danskonstnär i Helsingfors. Leo har tagit sin studentexamen på danslinjen i Sibelius-lukio och studerar för tillfället på kandidatprogrammet i dans på Teaterhögskolan.

Som en före detta elev av Lovisa dansinstitut har Leo mångsidigt kunskap inom dans och kunnande av många olika dansstilar, bl.a. nutidsdans, balett, jazz och t.ex. commercial och heels. Leo har redan under många års tid aktivt deltagit i projekt inom branschen och hen har redan mycket arbetserfarenhet som uppträdare och handledare. Som konstnär njuter Leo speciellt av att träffa olika människor och göra samarbete. Dessutom är arbetsprocessen av att skapa och planera koreografier alltid intressant och utmanande.

Som lärare vill Leo ge möjligheten åt varenda en att vara sig själv och i lugn och ro testa vad man är intresserad av i dans. På Leos timmar jobbar vi hårt men glömmer inte att ha roligt. Tanken är att vi tillsammans kan njuta av dansen och rytmen och skapa en trevlig atmosfär I danssalen – difference and creativity are celebrated here. Arbetandet är bäst då man kan både ha roligt och utveckla sig själv – och därför tycker Leo att dans är det bästa någonsin.

Dancebeat

 

 

Susanna Karvinen

Nykytanssi
Tanssistartti

 

Reetta Mäkelä

Reetta Mäkelä har som mor till ett dansande barn över 10 års erfarenhet av Lovisa Dansinstituts verksamhet. Hon är även intresserad av kroppsliga frågor och hälsa. Reetta är till sitt andra yrke en fotterapeut och håller aktivt på med idrott.

I Lovisa Dansinstitut arbetar Reetta som kanslist på deltid och tar främst hand om fakturering, anmälningar och Hobiver-elevregisterprogrammet.

 

 

Fanni Fagerudd

Fanni Fagerudd är Lovisa Dansinstituts egna lärling och hon har fått sin slutexamen inom den grundläggande konstfostran i dans från vårt institut. Hon har även arbetat som danslärare vid Lovisa Dansinstitut under ett år. Fanni känner alltså till Lovisa Dansinstituts verksamhet utan och innan och ansvarar nuförtiden för uppdateringen av institutets sociala medier.

Leave a Reply