GKU

Lovisa Dansinstitut och Cirkusskola är en privat skola, vars verksamhet upprätthålls av en registrerad stödförening. Vår läroplan är godkänd av Lovisa stads nämnd för fostran och bildning. Det betyder att vi har tillstånd att ge undervisning enligt den allmänna läroplanen för grundläggande konstundervisning. Vad betyder det i praktiken?

 

Vad är grundläggande konstundervisning? (Förkortas GKU)

Finland har ett unikt system i världen, som ger barn och ungdomar en möjlighet att ha en målinriktad konsthobby, under ledning av garanterat professionella konstpedagoger. Undervisningen följer en läroplan som är godkänd av Undervisningsministeriet. 
I Finland arrangeras undervisningen i den grundläggande konstundervisningen av musikinstitut, konservatorier, dansinstitut och konstskolor i sammanlagt nio olika konstämnen.
Då en elev börjar vid Lovisa dansinstitut avancerar studierna enligt en tydlig lärostig. GKU-studierna kan inledas då man fyllt 7, och slutbetyget fås efter 500 danstimmar. Många elever som sökt in till konstgymnasier har fått sin studieplats med hjälp av GKU-betyget. 
Man kan ändå börja sin danshobby hos oss i vilken ålder som helst, och dansa enbart för att man njuter av att dansa. Man måste inte sträva efter ett slutbetyg eller delta i flera danstimmar i veckan. 

 

Läs mer om GKU-undervisningen på GKU-förbundets hemsida.
Bekanta dig även med Lovisa Dansinstituts läroplan HÄR.