Yleinen

Vårterminen 2022

Vårterminen 2022
17.1.2022 Vårterminen börjar  

 

21.-26.2.2022 Sportlov OBS! Se undantag nedan
25.2.2022   Amandines timmar som vanligt
26.2.2022   Leos timmar som vanligt

 

13.-19.4.2022 Påsklov OBS! Se undantag nedan
16.4.2022  Leos timmar som vanligt

 

21.5.2022 Våruppvisningens repetitionsdag, OBS! Se undantag nedan
21.5.2022  Leos timmar som vanligt

 

Tidtabellen samt instruktioner kommer närmare uppvisningen 
22.5.2022 Våruppvisning 2022 (två uppvisningar)
23.5.2022 Våruppvisning 2022 för skolorna (två uppvisningar)
28.5.2022 Vårens sista timmar

 

23-28.5.2022 Vi firar avslutningsveckan och ger utvärderingen av studierna, 
OBS! Se undantag nedan
27.5. Inga Amandines timmar

Restriktionerna fortsätter till 25.4.2021

Hej igen alla elever och hemmatrupper vid Lovisa Dansinstitut!

Vi vill meddela er om att Lovisa stads kommunspecifika coronarestriktioner för hobbyverksamheten fortsätter oförändrade under tiden 12.–25.4.2021. Med andra ord kan elever födda år 2008 och yngre fortsätta i närundervisningen. Elever födda 2007 och äldre fortsätter med distansundervisning.

Undervisningspersonalen vid Lovisa Dansinstitut kommer nästa vecka att diskutera planerna för slutet av terminen, framförallt vad gäller förevisningsskolning.

Vi informerar om diskussionerna och möjliga nya, uppdaterade planer inför terminsslutet om en vecka.

Hälsningar,

Personalen vid Lovisa Dansinstitut

Lovisa Dansinstitut informerar om nya hygienrutiner för att förhindra spridning av Covid-19

Lovisa stad har gett gett rekommendationer för hobbyverksamheten för att undvika spridning av coronaviruset, under tiden det eskalerar, enligt rekommendationer från sjukhus distriktet (HUS). Rekommendationen träder i kraft omedelbart.

• Från grundläggande utbildningens åk 7 uppåt rekommenderas att använda ansiktsmask för att trygga hobbyverksamhetens fortsättning.
• Ansiktsmask bör användas då man anländer till lokalen och i omklädningsrummet.
• När danstimmen börjar kan man ta av sig masken och lägga den i en plastpåse man har med sig. Efter timmen tar man en ny mask på sig innan man går in i omklädningsrummet. Ny ansiktsmask sättes på med rena hander. Man kommer fullkomligt frisk och symptomfri till hobbyverksamheten. Även om symptomen är lindriga skall man inte delta. De studeranden som har symptom kan delta hemifrån, till den grad deras hälsotillstånd tillåter, via en hybrid- streamingslektion. Dessutom rekommenderar Lovisa Dansinstitut användning av ansiktsmask för alla familjemedlemmar över 15 år, som följer deltagarna in till respektive lokal Mejeriet, Folkets Hus eller Generalshagens skola.

Genom att följa dessa instruktioner kan vi tillsammans förhindra spridningen av viruset och trygga en fortsatt hobbyverksamhet.
Tack för samarbetet!

HÖSTLOV INFO

HÖSTLOV INFO
Lovisa Dansinstitut på höstlov må-lö 12.-17.10.2020: inga timmar
UNDANTAG: ANNAS BALLETT LEKTIONER NORMALT LÖ 17.10.
Uppfriskande höstlov åt alla!
Med hälsningar,
Lovisa Dansinstitutets personal

SPECIALUTBILDNINGSGRUPPERNA VID LOVISA DANSINSTITUT 2020-2021

Kompletteringsansökan före 25.9.2020, dansprov lö 3.10. kl. 16:30-18:30, Mejeriet.

Specialutbildningsgrupperna (EK-grupperna) vid Lovisa Dansinstitut  är under läsåret 2020-2021 ämnade för institutets elever på åk. 4 uppåt. Eleverna skall vara motiverade och ha en vilja att satsa på dansen som hobby.
Ansökan sker genom en fritt formulerad ansökan via e-post före den 25.9.2020, samt genom att delta i det sk. “dansprovet” lördagen den 3.10.2020.
I ansökan skall förekomma åtminstone följande:
  • Elevens namn och födelsetid
  • Årskurs i skolan under läsåret 2020-2021
  • De danstimmar vid Lovisa Dansinstitut som eleven är anmäld till under läsåret 2020-2021
  • Eventuella övriga hobbyer
  • Varför vill eleven ansöka till EK-gruppen
EK-eleverna förbinder sig till följande grupper och träningsmängder:
åk 4-6:
  • minst tre danstimmar/vecka
  • en av veckotimmarna en EK-timme, övriga fritt valbara.

åk 7 ->

  • minst tre danstimmar /vecka
  • en av timmarna en EK-timme, en balett för nutidsdansare, övriga fritt valbara
Danstimmen för de nya EK-eleverna är inplanerad till måndagar kl. 16:30-18:00. Elever som blir intagna som EK-elever på hösten börjar sina EK-studier i januari 2021.
Förfrågningar:
Kati Kivilahti-Fagerudd p. 050-5921393
kati@loviisantanssiopisto.fi

Läsåret börjar lördag 22.8.2020!

Höstterminen på Lovisa Dansinstitut startar igen lördag 22.8.2020.

Anmäl dig via Hobiver så säkrar du din plats i gruppen. Det finns ännu platser kvar, välkommen med och dansa!

Innan lektionerna börjar kommer vi att publicera anvisningar om hygien, så att vi alla kan dansa tryggt tillsammans. Håll dig uppdaterad om kommande information.

Välkommen tillbaka till danssalen!