Aktuellt

Inga balettlektioner på Alla Helgons Dag

Annas balettlektioner hålls inte på Alla Helgons Dag 31.10.2020.

Vi påminner er att Amandines lektioner hålls vanligtvis.

Trevlig Alla Helgons Dag!

Lovisa Dansinstitut informerar om nya hygienrutiner för att förhindra spridning av Covid-19

Lovisa stad har gett gett rekommendationer för hobbyverksamheten för att undvika spridning av coronaviruset, under tiden det eskalerar, enligt rekommendationer från sjukhus distriktet (HUS). Rekommendationen träder i kraft omedelbart.

• Från grundläggande utbildningens åk 7 uppåt rekommenderas att använda ansiktsmask för att trygga hobbyverksamhetens fortsättning.
• Ansiktsmask bör användas då man anländer till lokalen och i omklädningsrummet.
• När danstimmen börjar kan man ta av sig masken och lägga den i en plastpåse man har med sig. Efter timmen tar man en ny mask på sig innan man går in i omklädningsrummet. Ny ansiktsmask sättes på med rena hander. Man kommer fullkomligt frisk och symptomfri till hobbyverksamheten. Även om symptomen är lindriga skall man inte delta. De studeranden som har symptom kan delta hemifrån, till den grad deras hälsotillstånd tillåter, via en hybrid- streamingslektion. Dessutom rekommenderar Lovisa Dansinstitut användning av ansiktsmask för alla familjemedlemmar över 15 år, som följer deltagarna in till respektive lokal Mejeriet, Folkets Hus eller Generalshagens skola.

Genom att följa dessa instruktioner kan vi tillsammans förhindra spridningen av viruset och trygga en fortsatt hobbyverksamhet.
Tack för samarbetet!

HÖSTLOV INFO

HÖSTLOV INFO
Lovisa Dansinstitut på höstlov må-lö 12.-17.10.2020: inga timmar
UNDANTAG: ANNAS BALLETT LEKTIONER NORMALT LÖ 17.10.
Uppfriskande höstlov åt alla!
Med hälsningar,
Lovisa Dansinstitutets personal

Hybridundervisning

Lovisa Dansinstitut är stolt över att presentera sin hybridundervisning!
Lovisa Dansinstituts hybridundervisning innebär att eleverna har en möjlighet att delta i sin danstimme
även på distans via en Zoom-streaming. Detta kan behövas då eleven är på en annan ort, eller är på
grund av rådande hygienföreskrifter tvungen att stanna hemma med lindriga förkylningssymptom.

Instruktioner:
1) Öppna länken till din danstimme och be om att få ansluta till Zoom-mötet på den tidpunkt som
din timme skulle börja. Läraren släpper in dig till mötet. Då du hälsat på läraren och din närvaro
är kontrollerad, stäng av din mikrofon och din videokamera. Då timmen är slut skrivs du
automatiskt ut ur Zoom.
2) Länken till danstimmarna vid Mejeriet: https://us02web.zoom.us/j/4404816292
3) Länk till danstimmarna på Folkets Hus och vid Generalshagens skola:
https://us02web.zoom.us/j/6959568304
4) Träning hemma sker på eget ansvar och vid behov med föräldrarnas hjälp.
5) Zoom-timmarna bandas inte in.
6) Läraren kan tyvärr inte vara i kontakt med eleverna där hemma under timmens gång, utan hälsar
på alla i början av timmen och måste sedan koncentrera sig på situationen i danssalen.

7) Du behöver inte anmäla dig till hybrid-timmen i förväg. Läraren öppnar automatiskt Zoom-
mötet i början av timmen och släpper in de elever som då är beredda att ansluta till mötet.

8) Vi tar gärna emot respons om hybridundervisningen. Berätta om dina upplevelser för din lärare
eller ta kontakt med Dansinstitutets rektor Kati Kivilahti-Fagerudd: kati@loviisantanssiopisto.fi.

Undervisnings- och kulturministeriet har finansierat detta digitala utvecklignsprojekt.
Välkommen med och upplev Lovisa Dansinstituts hybridundervisning!

SPECIALUTBILDNINGSGRUPPERNA VID LOVISA DANSINSTITUT 2020-2021

Kompletteringsansökan före 25.9.2020, dansprov lö 3.10. kl. 16:30-18:30, Mejeriet.

Specialutbildningsgrupperna (EK-grupperna) vid Lovisa Dansinstitut  är under läsåret 2020-2021 ämnade för institutets elever på åk. 4 uppåt. Eleverna skall vara motiverade och ha en vilja att satsa på dansen som hobby.
Ansökan sker genom en fritt formulerad ansökan via e-post före den 25.9.2020, samt genom att delta i det sk. “dansprovet” lördagen den 3.10.2020.
I ansökan skall förekomma åtminstone följande:
 • Elevens namn och födelsetid
 • Årskurs i skolan under läsåret 2020-2021
 • De danstimmar vid Lovisa Dansinstitut som eleven är anmäld till under läsåret 2020-2021
 • Eventuella övriga hobbyer
 • Varför vill eleven ansöka till EK-gruppen
EK-eleverna förbinder sig till följande grupper och träningsmängder:
åk 4-6:
 • minst tre danstimmar/vecka
 • en av veckotimmarna en EK-timme, övriga fritt valbara.

åk 7 ->

 • minst tre danstimmar /vecka
 • en av timmarna en EK-timme, en balett för nutidsdansare, övriga fritt valbara
Danstimmen för de nya EK-eleverna är inplanerad till måndagar kl. 16:30-18:00. Elever som blir intagna som EK-elever på hösten börjar sina EK-studier i januari 2021.
Förfrågningar:
Kati Kivilahti-Fagerudd p. 050-5921393
kati@loviisantanssiopisto.fi

Hygienföreskrifter

Uppdaterade 3.8.2020

Dansinstitutets verksamhet tar i beaktande den fortsatta epidemisituationen och de aktuella föreskrifterna från myndigheterna. Vi följer Undervisningsstyrelsens, Undervisnings- och kulturministeriets samt THL:s direktiv angående hygienpraxis för undervisningsanstalter inom den grundläggande konstundervisningen.

Vi är måna om att garantera såväl elevernas som lärarnas hälsa och säkerhet. Vi har effektiverat städningen av våra danssalar och vädrar dem oftare. Det är viktigt att alla agerar ansvarsfullt och följer anvisningarna.

 

Anvisningar för dans- och cirkustimmarna:

 

 1. Du får inte vara sjuk då du kommer på dans- eller cirkustimmen! Stanna hemma ifall du har de minsta symptomen av snuva, ont i halsen eller övriga symptom på sjukdom. Stanna även hemma om någon i din närkrets är sjuk eller väntar på besked från ett coronavirus-test. Det rekommenderas att personer i riskgrupperna inte deltar i närundervisningen av den grundläggande konstundervisningen.
 2. Både elever och lärare tvättar sina händer / använder handdesinfektionsmedel då de kommer till timmen, och före de lämnar sitt hem.
 3. täck din mun med en engångsnäsduk då du hostar eller nyser. Alternativt kan du hosta eller nysa i ärmen. Sätt den använda näsduken direkt i papperskorgen. Tvätta händerna omedelbart.
 4. På timmarna håller vi avstånd till andra elever och undviker övningar som kräver närkontakt. Cirkus är en kontaktgren, där läraren måste ibland röra vid eleven för att garantera hens säkerhet.
 5. Mellan timmarna hålls en liten paus så att vi tryggt kan genomföra bytet av grupperna till övningsutrymmet. Kom på plats lite innan din timme skall börja. Om möjligt, byt om redan före timmen till träningskläderna. Undvik onödig vistelse i omklädningsrummet. Avlägsna dig så fort som möjligt efter danstimmen.
 6. I Mejeriets sal samt i Generalshagens skola har vi roterande system på omklädningsrummen. På Mejeriet är de båda omklädningsrummen nu undantagsvis för flickor. Vi försöker att undvika trängsel i omklädningsrummen och hålla avstånd till andra. Omklädningsutrymmen för pojkar arrangeras via läraren.
 7. Med barn under skolåldern kan EN följeslagare följa med. Denne ser till att barnet går på toaletten (helst hemma) och tvättar händerna före timmen. Följeslagaren avlägsnar sig sedan från utrymmena under timmen.
 8. Städningen av danssalarna följer myndigheternas anvisningar. Läraren ger direktiv om användandet av redskap och rengöring av dem.
 9. Vi förbereder oss för att arrangera en s.k. Hybrid-undervisning (en kombination av när- och distansundervisning). Detta kan behövas då en elevs egen eller en familjemedlems hälsa kräver att eleven stannar hemma. Med nya tekniska medel kan vi garantera att alla elever kan få undervisning, även om alla inte kan närvara fysiskt varje gång. Timmarna streamas direkt från närundervisningen och vi kan tyvärr inte skärma av de övriga eleverna i danssalen, de kommer alltså att ibland synas i bild. Kolla alltså att du har gett oss tillstånd att filma, via Hobivers elevregistreringsprogram. Streamingen kan endast följas av den person som fått länken till den specifika danstimmen, och streamingen bandas inte in. De elever som deltar i hybridundervisningen hemma måste med sina föräldrar tillsammans se till att omständigheterna där hemma är trygga och lämpade för att öva.

Vi berättar närmare om hybridundervisningen då systemet är klart att tas i bruk.

 

Varmt välkomna tillbaka till dansens värld!

Läsåret börjar lördag 22.8.2020!

Höstterminen på Lovisa Dansinstitut startar igen lördag 22.8.2020.

Anmäl dig via Hobiver så säkrar du din plats i gruppen. Det finns ännu platser kvar, välkommen med och dansa!

Innan lektionerna börjar kommer vi att publicera anvisningar om hygien, så att vi alla kan dansa tryggt tillsammans. Håll dig uppdaterad om kommande information.

Välkommen tillbaka till danssalen!