Aktuellt

UPPDATERAD CORONA -INFO OCH SPORTLOV 22.–27.2.2021

12.2.2021

UPPDATERAD CORONA -INFO OCH SPORTLOV 22.–27.2.2021
Lovisa Dansinstitut fortsätter i enlighet med anvisningarna som daterats 1.2.2021 fram till den 28.2.2021. Enligt dessa anvisningar kan symptomfria elever under 18-års ålder delta i närundervisningen medan äldre elever kan delta i hybrid-distansundervisningen. Lovisa Dansinstitut fortsätter att starkt rekommendera användning av ansiktsmask för alla 12 år fyllda.
Närmare information om rekommendationerna och restriktionerna hittar du i det senaste infobrevet daterat den 1.2.2021: https://www.loviisantanssiopisto.fi/fi/category/ajankohtaista/

Lovisa Dansinstitut är på sportlov 22.–27.2.2021.
Undantaget är Annas balettlektioner som hålls som vanligt lördagen 27.2.
Ha ett bra sportlov, håll avstånd, tvätta händerna – och håll er friska!

Hygienrutiner

Uppdaterad den 1.2.2021
I Dansinstitutets verksamhet tas i beaktan det fortsatta smittläget och de aktuella anvisningar som myndigheterna gett. Vi följer anvisningarna om hygienrutiner som Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och
välfärd sammanställt för läroverk inom grundläggande konstutbildning under coronapandemin. Det är viktigt för oss att säkerställa både elevernas och lärarnas hälsa och trygghet. Vi har effektiverat städningen i danssalarna och de vädras så bra som möjligt. Viktigt är att alla agerar ansvarsfullt och följer de givna anvisningarna!

Anvisningar till dans-/cirkuslektioner:

1. Du får inte komma till dans-/cirkuslektionen om du är sjuk!
Stanna hemma om du har minsta lilla snuva, halsont eller andra sjukdomssymptom.
Stanna också hemma om någon i din familj eller närkrets är sjuk eller väntar på ett
testsvar. Du kan enligt ditt eget mående delta i den s.k. hybridundervisningen på distans
via Zoom-länken. Se de skilda anvisningarna för hybridundervisning.
Det är inte rekommenderat för personer som hör till riskgrupper att delta i den
grundläggande konstutbildningens närundervisning.
2. Både elever och lärare tvättar sina händer/använder handdesinficering då de kommer
till lektionen och innan de går hem.
3. Hosta/nys i en engångsnäsduk eller hosta i armvecket. Kasta genast näsduken i
skräpkorgen. Tvätta händerna omedelbart.
4. Lovisa Dansinstitut rekommenderar starkt att alla 12 år fyllda samt äldre elever
använder ansiktsmask. Samma rekommendation gäller vårdnadshavare som hämtar
barn till danssalen (trapphus, gångar, omklädningsrum, toaletter). Rekommendationen
att bära ansiktsmask är även i kraft under dans- och cirkuslektionerna för 6:e klassister
och äldre elever. Införskaffning av ansiktsmasker sker på elevernas och
vårdnadshavarnas ansvar.
5. Håll tillräckligt med avstånd till andra elever och undvik övningar som kräver fysisk
kontakt. Cirkus är en kontaktgren där läraren kan vara tvungen att hålla i eleven för att
garantera säkerheten.

6. Mellan lektionerna hålls en liten paus. Vi är tvungna att ta lite av lektionstiden för att
garantera säkra byten av grupper. Kom till lektionen strax före den börjar. Om möjligt,
anländ till lektionen iklädd träningskläder. I mån av möjlighet, gå på förhand på
toaletten hemma.
Undvik onödig vistelse i omklädningsrummen. Lämna utrymmena så snabbt som möjligt
efter din danslektion.
7. I Mejeriets sal samt i Generalshagens skola har vi i bruk gruppvisa
omklädningsrumsturer. I Mejeriet är båda omklädningsrummen undantagsvis i flickornas
bruk. Vi försöker undvika trängsel och håller säkerhetsavstånd i omklädningsrummen –
stanna inte där i onödan.
Vid behov, kom överens om pojkarnas omklädningsutrymmen direkt med läraren.
8. Vid behov kan en vuxen följa elever under skolåldern till danssalarna. Den vuxna
ansvarar för att barnet går på toaletten (helst hemma) och tvättar händerna före
lektionen börjar. Följeslagaren får inte stanna i utrymmena under lektionen och måste
också använda ansiktsmask då hen rör sig i dansinstitutets utrymmen.
9. Vid städning av undervisningsutrymmen följer vi myndigheternas anvisningar. Läraren
ger vid behov närmare anvisningar gällande användning och rengöring av utrustning.
HYBRIDUNDERVISNING:
Om eleven inte kan delta i närundervisningen på grund av lindriga symptom, karantän

eller familjemedlems sjukdom, kan hen delta i lektionen på distans med hjälp av Zoom-
streaming.

1. Länk till Mejeriets danslektioner:
https://us02web.zoom.us/j/4404816292
2. Länk till Folkets hus och Generalshagens skolas lektioner:
https://us02web.zoom.us/j/6959568304
Närmare anvisningar om hybridundervisningen:
https://www.loviisantanssiopisto.fi/fi/category/ajankohtaista/
https://www.loviisantanssiopisto.fi/sv/category/aktuellt/

Meddelande 1.2.2021

Enligt Lovisa stads nya kommunspecifika coronarestriktioner, som träder i kraft den 1.2.2021, kan Lovisa Dansinstitut återgå till närundervisning inom hobbyverksamheten för elever under 18 års ålder.
Dessa anvisningar är i kraft till och med den 14.2.2021.
Kom ihåg att endast delta i närundervisningen då du är frisk!
Det är fortfarande möjligt att, vid behov och om man så önskar, delta i lektionen på distans via Zoom-länkarna.
Innan du deltar i närundervisningen ska du bekanta dig med de uppdaterade hygienanvisningarna som finns som bilaga här, eller på vår hemsida https://www.loviisantanssiopisto.fi/fi/category/ajankohtaista/

Om en elev i följande grupper (EK Crescendo, Broadway 1, Street 1, Showdance 1-2) har behov av distansundervisning, men inte kan delta online, kan eleven meddela oss om behovet att få lektionen inspelad. Meddela direkt till läraren eller till rektorn (kati@loviisantanssiopisto.fi; +358 50 5921393).
Vi vill påminna alla om att vi starkt rekommenderar ansiktsmask för alla 12 år fyllda elever samt för vårdnadshavare som hämtar barn under skolåldern till och från danssalarna (trapphus, gångar, omklädningsrum, toaletter).

NY PRAXIS:
Rekommendationen att bära ansiktsmask är även i kraft under dans- och cirkuslektionerna för 6:e klassister och äldre elever.
Införskaffning av ansiktsmasker sker på elevernas och vårdnadshavarnas ansvar.

Välkommen tillbaka till närundervisningen!
Vi sköter tillsammans om vår gemensamma säkerhet.

Vårterminen börjar med distansundervisning 16.1.2021

Hej Lovisa Dansinstituts elever med hemmatrupper och välkomna till vårterminen!
På grund av pandemisituationen inleds Lovisa Dansinstituts vårtermin, till skillnad från tidigare information, först lördagen den 16.1.2021 och pågår en vecka längre, dvs. till den 23.5. Lovisa stad har den 7.1.2021 informerat om att man fortsätter de kommunspecifika restriktionerna ända till den 31.1.
Därför inleder Lovisa Dansinstitut sin vårtermin med distansundervisning. 
Vi meddelar om möjliga ändringarna omedelbart!
Vi vill påminna alla som deltar i Zoom-distansundervisningen att öppna länken i god tid då lektionen börjar och att kontrollera att den egna nätförbindelsen är så bra som möjlig. Ansvaret för distansträningen säkerhet ligger hos de minderåriga barnens vårdnadshavare samt hos de myndiga eleverna själva. Lärarna önskar att alla aktiverar ljud- och videoläget i början av lektionen. Efter att läraren kollat närvaron ska mikrofonerna stängas, om inte läraren meddelar om annat.

Länkarna till dans- och cirkuslektionerna enligt undervisningsplatsen som märkts i schemat:
• Mejeriets danssal: https://us02web.zoom.us/j/4404816292
• Folkets hus och Generalshagens skola: https://us02web.zoom.us/j/6959568304

Terminen inleds med undantagsarrangemang, men vi ska inte låta det störa oss!

Vi önskar er alla motionens och kreativitetens glädje,

Personalen vid Lovisa Dansinstitut

Information: Kati Kivilahti-Fagerudd
kati@loviisantanssiopisto.fi
+358 50 5921393

Lovisa Dansinstitut övergår till distansundervisning från 7.12.2020

Lovisa stads nya rekommendationer för att stävja coronavirusepidemin träder i kraft den 7.12.2020.
Enligt dessa rekommendationer ska all hobbyverksamhet för under 18-åringar avbrytas. Under dessa omständigheter övergår Lovisa Dansinstitut till distansundervisning från och med den 7.12. Distansundervisningen fortsätter till slutet av höstterminen.
Detta betyder att vi tyvärr inte kan ordna streamade salfester just nu. Istället håller vi dem under vårterminen, så fort det är möjligt. Gruppernas lärare informerar närmare när vi vet att det är möjligt.

Terminens sista distanslektioner hålls enligt följande:
• MÅN 7.12. Barndans 4-6 år / Jenni Folkets hus
• MÅN 7.12 EK-grupper / Ben Mejeriet
• TIS 8.12. Dancebeat- och Broadway-grupper / Ben Mejeriet
• ONS 9.12. Street-grupper och Voguing / Suvi Mejeriet
• ONS9.12. Dansstart 1-2 / Kati Mejeriet
• FRE 11.12. Nutidsdans 1 och 3 / Kati Mejeriet
• LÖR 12.12. Trickdans– och cirkusgrupper / Amandine Gene
• TORS 10. & 17.12. Nutidsdans 4 och forts. 1-2 / Amandine Mejeriet
• FRE 11. & 18.12. Showdance 1-2 och Showdance, vuxna / Suski Mejeriet

Länken till lektionerna i Mejeriets danssal: https://us02web.zoom.us/j/4404816292
Länken till lektionerna på Folkets hus och i Gene: https://us02web.zoom.us/j/6959568304 Logga in i tid och se till att er nätförbindelse är så bra som möjligt.

Observera att distanslektionen, framförallt för de yngre elevernas del, kan vara en aning kortare än närundervisningen. Samma gäller då läraren har flera grupper i följd vars elever läraren måste hjälpa att logga in på plattformen. Trots den utmanande situationen ska vi orka delta i de sista distanslektionerna och ha en positiv inställning!
Tillsammans kan vi, genom att följa de angivna rekommendationerna och förordningarna, ta hand om vår egen och andras hälsa. Så får vi snarast möjligt samlas kring vår kära hobby igen.

Jag önskar er kämparanda och julefrid!
Kati Kivilahti-Fagerudd, rektor
+358 50 5921393; kati@loviisantanssiopisto.fi

Information om nya rekommendationer och salfest

Lovisa stads nya rekommendationer för att stävja coronavirusepidemin har trätt i kraft den 28.11.2020.
Det rekommenderas att hobbyverksamhet för vuxna (över 18 år) övergår till distansundervisning.
Hobbyverksamhet för personer under 18 år kan dock fortsätta som närundervisning, förutsatt att säkerheten kan upprätthållas enligt de anvisningar som Undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd publicerade på hösten.
Lovisa Dansinstitut kan således hålla lektionerna för under 18-åringar samt de streamade salfesterna som normalt till slutet av höstterminen.

Däremot är vi tvungna att inhibera den planerade julmatinén ”Let’s Move” som skulle streamas på Kino Marilyn den 13.12. Matinén flyttas till en tidpunkt som meddelas senare, eventuellt till januari-februari. Ni är hjärtligt välkomna att följa med er familjemedlems streamade salfest under höstens sista lektioner!

Nedan en påminnelse om salfesternas tidtabell.
SALFESTKALENDER(med gruppernas normala tidtabell):
• LÖR 5.12. Balettgrupper/Anna Mejeriet
• MÅN 7.12. Barndans 4-6 år/Jenni Folkets hus
• MÅN 7.12. EK –grupper / Ben Mejeriet
• TIS 8.12. Dancebeat– och Broadway-grupper/Ben Mejeriet
• ONS 9.12. Street–grupper och Voguing/Suvi Mejeriet
• ONS 9.12. Dansstart 1-2/Kati Mejeriet
• FRE 11.12. Nutidsdans 1 ja 3/Kati Mejeriet
• LÖR 12.12. Trickdans– och cirkusgrupper/Amandine Gene
• TORS 17.12. Nutidsdans 4 och forts. 1-2 / Amandine Mejeriet
• FRE 18.12. Showdance 1-2/Suski Mejeriet

Inga balettlektioner på Alla Helgons Dag

Annas balettlektioner hålls inte på Alla Helgons Dag 31.10.2020.

Vi påminner er att Amandines lektioner hålls vanligtvis.

Trevlig Alla Helgons Dag!

Lovisa Dansinstitut informerar om nya hygienrutiner för att förhindra spridning av Covid-19

Lovisa stad har gett gett rekommendationer för hobbyverksamheten för att undvika spridning av coronaviruset, under tiden det eskalerar, enligt rekommendationer från sjukhus distriktet (HUS). Rekommendationen träder i kraft omedelbart.

• Från grundläggande utbildningens åk 7 uppåt rekommenderas att använda ansiktsmask för att trygga hobbyverksamhetens fortsättning.
• Ansiktsmask bör användas då man anländer till lokalen och i omklädningsrummet.
• När danstimmen börjar kan man ta av sig masken och lägga den i en plastpåse man har med sig. Efter timmen tar man en ny mask på sig innan man går in i omklädningsrummet. Ny ansiktsmask sättes på med rena hander. Man kommer fullkomligt frisk och symptomfri till hobbyverksamheten. Även om symptomen är lindriga skall man inte delta. De studeranden som har symptom kan delta hemifrån, till den grad deras hälsotillstånd tillåter, via en hybrid- streamingslektion. Dessutom rekommenderar Lovisa Dansinstitut användning av ansiktsmask för alla familjemedlemmar över 15 år, som följer deltagarna in till respektive lokal Mejeriet, Folkets Hus eller Generalshagens skola.

Genom att följa dessa instruktioner kan vi tillsammans förhindra spridningen av viruset och trygga en fortsatt hobbyverksamhet.
Tack för samarbetet!

HÖSTLOV INFO

HÖSTLOV INFO
Lovisa Dansinstitut på höstlov må-lö 12.-17.10.2020: inga timmar
UNDANTAG: ANNAS BALLETT LEKTIONER NORMALT LÖ 17.10.
Uppfriskande höstlov åt alla!
Med hälsningar,
Lovisa Dansinstitutets personal

Hybridundervisning

Lovisa Dansinstitut är stolt över att presentera sin hybridundervisning!
Lovisa Dansinstituts hybridundervisning innebär att eleverna har en möjlighet att delta i sin danstimme
även på distans via en Zoom-streaming. Detta kan behövas då eleven är på en annan ort, eller är på
grund av rådande hygienföreskrifter tvungen att stanna hemma med lindriga förkylningssymptom.

Instruktioner:
1) Öppna länken till din danstimme och be om att få ansluta till Zoom-mötet på den tidpunkt som
din timme skulle börja. Läraren släpper in dig till mötet. Då du hälsat på läraren och din närvaro
är kontrollerad, stäng av din mikrofon och din videokamera. Då timmen är slut skrivs du
automatiskt ut ur Zoom.
2) Länken till danstimmarna vid Mejeriet: https://us02web.zoom.us/j/4404816292
3) Länk till danstimmarna på Folkets Hus och vid Generalshagens skola:
https://us02web.zoom.us/j/6959568304
4) Träning hemma sker på eget ansvar och vid behov med föräldrarnas hjälp.
5) Zoom-timmarna bandas inte in.
6) Läraren kan tyvärr inte vara i kontakt med eleverna där hemma under timmens gång, utan hälsar
på alla i början av timmen och måste sedan koncentrera sig på situationen i danssalen.

7) Du behöver inte anmäla dig till hybrid-timmen i förväg. Läraren öppnar automatiskt Zoom-
mötet i början av timmen och släpper in de elever som då är beredda att ansluta till mötet.

8) Vi tar gärna emot respons om hybridundervisningen. Berätta om dina upplevelser för din lärare
eller ta kontakt med Dansinstitutets rektor Kati Kivilahti-Fagerudd: kati@loviisantanssiopisto.fi.

Undervisnings- och kulturministeriet har finansierat detta digitala utvecklignsprojekt.
Välkommen med och upplev Lovisa Dansinstituts hybridundervisning!