Aktuellt

UPPDATERADE HYGIENFÖRESKRIFTER 7.3.2022

Vi har uppdaterat våra anvisningar gällande användandet av ansiktsmasker vid Lovisa Dansinstitut.
Från och med den 7.3 går vi över till delvis lättare restriktioner.
Det är inte längre obligatoriskt att använda mask på danstimmen. Vi önskar att elever från åk 6 uppåt
använder mask före och efter danstimmen i de övriga utrymmena.
OBS! I de grupper som har yngre elever tillsammans med elever från åk 6 och uppåt, gäller
ansiktsmaskrekommendationen alla gruppens elever i de övriga utrymmena.
För övrigt önskar vi att alla vidtar samma försiktighetsåtgärder gällande hygienen som tidigare.
För oss är det viktigt att vi fortfarande orkar ta ansvar över vår egen och varandras hälsa, genom att
följa hygienanvisningarna.
Här är ännu en minneslista över de rådande föreskrifterna:
 Delta i dans- och cirkuslektionen endast då du är helt frisk. Stanna hemma om du har symptom,
är sjuk eller är i karantän. Beroende på ditt hälsotillstånd kan du om du vill delta i
undervisningen på distans (Hybridundervisning).
o Länk till distanstimmarna vid Mejeriet https://us02web.zoom.us/j/4404816292

o Länk till danstimmarna vid Folkets hus och vid Generalshagens skola
https://us02web.zoom.us/j/6959568304

 Vidta noggrann handhygien och hosta i ärmen eller i en näsduk.
 Ansiktsmasker används inte under danstimmen. Då du rör dig i omklädningsrummet och till
danstimmen rekommenderas elever från åk 6 uppåt att ha ansiktsmask. OBS! Läs anvisning
ovan om praxis för blandade grupper med även yngre elever.
 Anskaffning av ansiktsmasker är på elevens och vårdnadshavarnas ansvar. Vi ber att även de
vuxna som följer sina barn in på danstimmen använder ansiktsmask.
 Under dans- och cirkustimmarna håller vi fortfarande avstånd till varandra och undviker fysisk
kontakt.
 Kom till danstimmen precis innan den skall börja. Om möjligt byt om till träningskläder redan
hemma. Avlägsna dig från utrymmena så snabbt som möjligt efter timmen. Undvik onödig
vistelse i omklädningsrummen.
 Endast de yngsta elevernas vårdnadshavare får komma in i dansinstitutets /
undervisningsplatsens utrymmen. (endast en följeslagare/elev). Se till att ditt barn går på
toaletten (helst hemma) och tvättar sina händer innan danstimmen börjar. Följeslagaren
avlägsnar sig från undervisningsutrymmet medan danstimmen pågår.
 Vid städningen av dansinstitutets utrymmen följer vi myndigheternas direktiv. Läraren handleder
grupperna i användning och rengöring av redskap.

Sportlovinfo

Lovisa Dansinstitut är på sportlov 21.–26.2.2022.
Undantaget är Amandines lektioner på fre 25.2. och Leos på Lö 26.2., som hålls vanligt.
Vi önskar alla ett härligt sportlov!

Vårterminen 2022 börjar på måndag den 17.1 2022

Hej alla dans- och cirkuselever med familjer!
Vårterminen 2022 börjar på måndag den 17.1 2022 och vi kan börja förberedelserna inför
jubileumsårets höjdpunkt i maj.
En ny betydande förändring i vår verksamhet mitt i Coronan, är att Regionförvaltningsverket nu
klassificerar skolorna som erbjduder grundläggande konstundervisning som officiella läroverk.
Lovisa stads pandemigrupp har bekräftat att detta även gäller Lovisa Dansinistitut.
Detta betyder att vi nu berörs av samma restriktioner som alla skolor, vilket gäller barn och
ungdomar födda efter 2003. Vi berörs hädanefter alltså inte av restriktioner för hobbyverksamheten!

Den nya klassificeringen ger oss en säkerhet om att kunna fortsätta närundervisningen lika länge
som skolorna hålls uppe.
För tillfället rekommenderas starkt att elever i åk 3 och uppåt använder ansiktsmask. Vid
Dansinstitutet använder vi mask även på danstimmen. Naturligtvis följer vi även de bekanta
hygienföreskrifterna och kommer och träna endast då vi är helt friska.
Vid frågor gällande grundläggande konstundervisning för vuxna kan man kontakta rektorn via e-
post.

Rektorns arbetstider ända till den 29.3:
– ti-to kl. 10-15; kontakt vid andra tider endast enligt överenskommelse via e-post
– +358 50 5921393; kati@loviisantanssiopisto.fi

Hälsa, glädje och iver inför terminsstarten!
Önskar personalen vid Lovisa Dansinistuitut

Vårterminen 2022

Vårterminen 2022
17.1.2022 Vårterminen börjar  

 

21.-26.2.2022 Sportlov OBS! Se undantag nedan
25.2.2022   Amandines timmar som vanligt
26.2.2022   Leos timmar som vanligt

 

13.-19.4.2022 Påsklov OBS! Se undantag nedan
16.4.2022  Leos timmar som vanligt

 

21.5.2022 Våruppvisningens repetitionsdag, OBS! Se undantag nedan
21.5.2022  Leos timmar som vanligt

 

Tidtabellen samt instruktioner kommer närmare uppvisningen 
22.5.2022 Våruppvisning 2022 (två uppvisningar)
23.5.2022 Våruppvisning 2022 för skolorna (två uppvisningar)
28.5.2022 Vårens sista timmar

 

23-28.5.2022 Vi firar avslutningsveckan och ger utvärderingen av studierna, 
OBS! Se undantag nedan
27.5. Inga Amandines timmar

Kontakt med Lovisa dansinstitut hösten 2021

I frågor gällande timmar, lektioner, frånvaro o.dyl. vänligen kontakta i första hand den egna läraren.

Om den egna läraren är institutets rektor, vänligen kontakta kansliet per e-post på adressen toimisto@loviisantanssiopisto.fi eller per telefon på numret 040 151 2049.
I brådskande ärenden kan du även kontakta Päivi Ahvonen, paivi@loviisantanssiopisto.fi / tfn 040 527 8340.

Gratis Hiphop-kurs

KORTKURS

Hiphop i Lovisa! Gatudansens veteran Hozan Omar har rest jorden runt och anländer snart till Lovisa med en kortkurs i hiphop. Hozan har studerat på Åsa Folkhögskolan i Sverige och är Finlands mästare i flera olika gatudansgrenar. Han även fick representera Finland i världsmästerskapet år 2012.
Hozan är en självsäker och erfaren uppträdare och danslärare och vill erbjuda so mycket information och kunskap till sina elever som möjligt. På kursen kommer man att bekanta sig med hiphoppens grundelementen.
Och det bästa är att kursen är gratis. Ta med kompisarna och kom dansa!
19.10.2021 kl. 14.45-18.45, Mejeriets danssal
Åldersgräns 4. klass och över
Fyra nivåer, 1 x 60 min per grupp
Deltagarna delas till ålders- och nivågrupper, anmälning essentiell
Vid anmälning berätta åldern och möjlig bakgrund i dans. Erfarenhet i dans behövs inte, alla är välkomna!
Info och anmälning: +358 40 6787132 bengrosso78@gmail.com
Kursen ordnas i samarbete med Lovisa Stad.

Anmälning har börjat

Anmälning har äntligen börjat!

Anmälning kan göras händigt på Hobiver via våra nätsidor.

Förfrågningar: toimisto@loviisantanssiopisto.fi

Välkommen till Lovisa Dansinstitut!

Anmälning för nya elever börjar den 5.7.2021.

Anmälning för nya elever börjar den 5.7.2021.

Obs.! På våra nätsidor och i Hobiver finns ännu den gamla läsordningen, som skall snart uppdateras.

Varmt välkomna till Lovisa Dansinstitut!