Aktuellt

Kontakt med Lovisa dansinstitut hösten 2021

I frågor gällande timmar, lektioner, frånvaro o.dyl. vänligen kontakta i första hand den egna läraren.

Om den egna läraren är institutets rektor, vänligen kontakta kansliet per e-post på adressen toimisto@loviisantanssiopisto.fi eller per telefon på numret 040 151 2049.
I brådskande ärenden kan du även kontakta Päivi Ahvonen, paivi@loviisantanssiopisto.fi / tfn 040 527 8340.

Gratis Hiphop-kurs

KORTKURS

Hiphop i Lovisa! Gatudansens veteran Hozan Omar har rest jorden runt och anländer snart till Lovisa med en kortkurs i hiphop. Hozan har studerat på Åsa Folkhögskolan i Sverige och är Finlands mästare i flera olika gatudansgrenar. Han även fick representera Finland i världsmästerskapet år 2012.
Hozan är en självsäker och erfaren uppträdare och danslärare och vill erbjuda so mycket information och kunskap till sina elever som möjligt. På kursen kommer man att bekanta sig med hiphoppens grundelementen.
Och det bästa är att kursen är gratis. Ta med kompisarna och kom dansa!
19.10.2021 kl. 14.45-18.45, Mejeriets danssal
Åldersgräns 4. klass och över
Fyra nivåer, 1 x 60 min per grupp
Deltagarna delas till ålders- och nivågrupper, anmälning essentiell
Vid anmälning berätta åldern och möjlig bakgrund i dans. Erfarenhet i dans behövs inte, alla är välkomna!
Info och anmälning: +358 40 6787132 bengrosso78@gmail.com
Kursen ordnas i samarbete med Lovisa Stad.

Anmälning har börjat

Anmälning har äntligen börjat!

Anmälning kan göras händigt på Hobiver via våra nätsidor.

Förfrågningar: toimisto@loviisantanssiopisto.fi

Välkommen till Lovisa Dansinstitut!

Anmälning för nya elever börjar den 5.7.2021.

Anmälning för nya elever börjar den 5.7.2021.

Obs.! På våra nätsidor och i Hobiver finns ännu den gamla läsordningen, som skall snart uppdateras.

Varmt välkomna till Lovisa Dansinstitut!

Rewind-koreografiernas inspelningsveckoslut

Hej alla dansfamiljer!

Läsårets sista veckor har börjat vid Lovisa Dansinstitut!
Temat för vårens scenutbildning har varit ”Rewind” – tillbakaspolning: genom att söka inspiration från gamla koreografier tar vi en titt på vår 14 år långa historia. Detta undantagsår kan vi tyvärr inte ordna en vanlig föreställning inför publik. Det är ändå viktigt att samla på sig scenerfarenhet. Därför kulminerar läsåret i ett inspelningsveckoslut av koreografierna i Bollhallen den 22.–23.5., ett veckoslut som också avslutar läsåret.
De enda undantagen är street- och voguing-grupperna som spelar in sina koreografier med sin danslärare Suvi under den sista lektionen den 19. och 26.5.

Koreografierna filmas i Bollhallen enligt ett strikt schema, med hallens grundutrustning, utan vår
egen dans-, teater- och teknikutrustning.
Vi följer noggranna hygienföreskrifter även under inspelningsveckoslutet i Bollhallen:

 kom endast till inspelningen om du är helt frisk. Vid sjukdomsfall, kontakta egen
lärare/rektor;
 ingång från Brandensteinsgatan 29, dörr B (mittemot Shell-bensinstationen)
 utgång från korridorens andra ända mot Lovisavikens skola, dörr C;
 sköt om god handhygien genast då du kommer in till Bollhallen;
 obligatorisk maskanvändning inomhus för alla 13 år =>;
 endast föräldrar till småbarn får följa in sina barn till omklädningsrummen (obs.
ansiktsmasker). Föräldrarna får inte stanna inomhus och vänta;
 eleverna kommer till Bollhallen färdigt i scenkläder, om möjligt;
 anländ punktligt enligt den angivna tidtabellen. Det är inte tillåtet att stanna kvar efter den
egna gruppens tur.

TIDTABELL / BOLLHALLEN 22.–23.5.2021:
OBS! Eleverna ska komma till den egna gruppens omklädningsrum i Bollhallen 15-20 minuter före
egen tur!

TID/GRUPP/LÄRARE
LÖR 22.5. 10.00-10.45 Dansstart 1-2 Kati
11.00-11.45 DanceBeat 2-3 Ben
12.00-12.45 Balett 5 Anna
13.00-13.45 Balett 2 Anna
15.00-15.45 Barndans Jenni
16.00-17.30 EK / Vivace & Crescendo Ben
18.00-18.45 Showdance Ben (Suski)
SÖN 23.5. 10.00-10.45 Nutidsdans 1 Kati
11.00-11.45 Cirkus 2 Amandine
12.00-12.45 Cirkus 1 Amandine
13.00-13.45 Trickdans Amandine
15.00-15.45 DanceBeat 1 Ben
16.00-16.45 Nutidsdans 3 Kati
17.00-18.00 Broadway 1 & 2 Ben

Länken till inbandningarna meddelas under veckorna 21-22.
Förfrågningar: Kati / rektor / +358 50 5921393 / kati@loviisantanssiopisto.fi

Coronarestriktionerna för hobbyverksamheten i Lovisa lättas fr.o.m. 21.4.2021

Coronarestriktionerna för hobbyverksamheten i Lovisa lättas fr.o.m. 21.4.2021

Lovisa stad har meddelat att ledd hobbyverksamhet tillåts utomhus för 2001 födda och yngre från och med den 21.4.2021. Således övergår Lovisa Dansinstitut nu till utomhusundervisning för elever under 20 år med de
grupper som nu varit i distansundervisning.
UNDANTAG: Gruppen Balett för nutidsdansare övergår inte till utomhusträning, utan fortsätter på distans!
Utomhuslektionena i dans är en ny situation för oss alla. Vi klarar det med gott samarbete och genom att följa de överenskomna anvisningarna!

Förfrågningar: Kati Kivilahti-Fagerudd, rektor; +358 50 5921393

ANVISNINGAR:

UNDERVISNINGSPLATS
Lektionerna hålls på Mejeriets danssals gård/parkeringsplats. Vi har kommit överens om detta med fastighetsägaren.
Området avgränsas så att det är säkert att använda. Om vädret inte tillåter utomhusträning, meddelar läraren/dansinstitutet eleverna samma dag om ändringen av undervisningsplatsen (via SMS/whatsapp). En alternativ undervisningsplats kan vara en utomhusplats med tak någonstans i Lovisa centrum (alternativet icke fastslaget ännu), eller s.k. distansundervisning hemifrån via datorn. Eftersom högstadierna ännu fortsätter med turvis när- och distansundervisning, strävar vi till att hålla undervisningen i hybridform (dvs. man kan också delta i lektionen på distans och eftermiddagens första lektioner bandas in och laddas upp i gruppens egen spellista). Om lektionens undervisningsplats är oklar för eleven lönar det sig att vara i kontakt endera med
dansläraren eller rektorn.

UTRUSTNING
Bra skor, kläder enligt väder. Rekommenderat att klä sig i lager.
Skydda öronen/huvudet. Använd solkräm vid behov. Ta med vattenflaska!!!

WC & KLÄDOMBYTEN
Vi rekommenderar att du klär dig i träningskläderna före du kommer till lektionen.
Om det inte är möjligt ger läraren anvisningar till utspridda klädombyten inomhus.
Dansinstitutets toaletter inomhus är också i användning – en elev i taget.
Kom ihåg att alltid använda ansiktsmask inne på Dansinstitutet!

HYGIEN
Du behöver inte använda ansiktsmask under träningen utomhus om säkerhetsavstånden kan
behållas.
I annat fall är de tidigare hygienföreskrifterna i kraft (handhygien, säkerhetsavstånd).

Vårinfo 2021 / 1 ”Scenutbildning”

Vårinfo 2021 / 1 ”Scenutbildning”

Lovisa Dansinstituts undervisningspersonal har diskuterat situationen kring vårens scenutbildning.
Vi har försökt uppskatta de nuvarande begränsningarna samt en möjlig avveckling av dessa och
diskuterat vad som kunde vara realistiskt för våren 2021:s scenutbildning. Det är tyvärr klart att vi
inte kan ordna en traditionell föreställning med scenografi och publik.
Verksamhetsplanen för scenutbildningen våren 2021 är tudelad:

1) elever födda 2008 och senare, som har kunnat delta i närundervisningen
– Planen är att spela in dessa gruppers vårkoreografier i Bollhallen lör.-sön. 22.–23.5
utan publik.
– Inspelningen görs i scenkostym, men utan scenteknik och scenografi.
– Närmare tidtabell och anvisningar meddelas senare.
– Om ni redan vet att eleven inte kan delta i inspelningen då, vänligen meddela detta
till läraren snarast möjligt.
– Inspelningarna delas med familjerna genom en eller flera länkar.
– För dessa grupper avslutas hobbyåret 2020-2021 med detta veckoslut.

2) elever födda 2007 och tidigare, som redan länge deltagit i distansundervisning
– Vi övergår så snart som möjligt till utelektioner (inte balett), och naturligtvis till
inomhuslektioner genast när det är möjligt. Det verkar dock som att vi inte kommer
att kunna ordna inomhuslektioner under den här vårterminen.
– Eftersom vi kan anta att dessa elever inte ännu får delta i inomhuslektioner under
veckoslutet 22.–23.5., planerar vi inga inspelningar i Bollhallen för dessa gruppers
del. Om situationen snabbt ändras mot det bättre, ändrar vi våra planer.
– Det är ändå meningen att göra inspelningar under varje grupps sista eller nästsista
utelektion. Inspelningarna kan delas med eleverna och familjerna genom länkar.
– Det var ursprungligen planerat att vårfestveckoslutet skulle ha varit vårterminens
avslutande lektioner för alla. Därför fortsätter vårterminen för de grupper som inte
deltar i inspelningarna i Bollhallen ännu följande vecka, den 24.–28.5.
UNDANTAG: sista balettlektioner lör. 22.5.

ÄNDRINGAR ÄR MÖJLIGA!!!
Förfrågningar:
Kati, rektor
+358 50 5921393; kati@loviisantanssiopisto.fi

Restriktionerna fortsätter till 25.4.2021

Hej igen alla elever och hemmatrupper vid Lovisa Dansinstitut!

Vi vill meddela er om att Lovisa stads kommunspecifika coronarestriktioner för hobbyverksamheten fortsätter oförändrade under tiden 12.–25.4.2021. Med andra ord kan elever födda år 2008 och yngre fortsätta i närundervisningen. Elever födda 2007 och äldre fortsätter med distansundervisning.

Undervisningspersonalen vid Lovisa Dansinstitut kommer nästa vecka att diskutera planerna för slutet av terminen, framförallt vad gäller förevisningsskolning.

Vi informerar om diskussionerna och möjliga nya, uppdaterade planer inför terminsslutet om en vecka.

Hälsningar,

Personalen vid Lovisa Dansinstitut

5.3.2021 UPPDATERAD CORONA-INFO

På grund av det rådande pandemiläget, samt i linje med Lovisa stads senaste riktlinjer, övergår Lovisa Dansinstitut till distansundervisning för elever i högstadieåldern och äldre från och med mån 8.3.2021. Detta gäller till och med den 28.3.2021.
Däremot kan elever i lågstadieålder samt yngre elever fortsätta att delta i närundervisningen enligt de tidigare meddelade hygienförfarande.

De som övergår till distansundervisning hittar vid behov anvisningar och länkar i de s.k. Hybrid-undervisningsanvisningarna:
https://www.loviisantanssiopisto.fi/fi/category/ajankohtaista/page/2/

Trots den utmanande situationen ska vi låta dansens glädje vinna och hållas igång. Vi deltar i lektioner på det sätt som är möjligt. Vi fortsätter öva på föreställningskoreografierna i mars, både i när- och distansundervisningen. Så hålls med i svängarna!
Jag önskar er alla inspirerande träningar, och kom ihåg att sköta om er själva och varandra!