Aktuellt

Vårinfo 2021 / 1 ”Scenutbildning”

Vårinfo 2021 / 1 ”Scenutbildning”

Lovisa Dansinstituts undervisningspersonal har diskuterat situationen kring vårens scenutbildning.
Vi har försökt uppskatta de nuvarande begränsningarna samt en möjlig avveckling av dessa och
diskuterat vad som kunde vara realistiskt för våren 2021:s scenutbildning. Det är tyvärr klart att vi
inte kan ordna en traditionell föreställning med scenografi och publik.
Verksamhetsplanen för scenutbildningen våren 2021 är tudelad:

1) elever födda 2008 och senare, som har kunnat delta i närundervisningen
– Planen är att spela in dessa gruppers vårkoreografier i Bollhallen lör.-sön. 22.–23.5
utan publik.
– Inspelningen görs i scenkostym, men utan scenteknik och scenografi.
– Närmare tidtabell och anvisningar meddelas senare.
– Om ni redan vet att eleven inte kan delta i inspelningen då, vänligen meddela detta
till läraren snarast möjligt.
– Inspelningarna delas med familjerna genom en eller flera länkar.
– För dessa grupper avslutas hobbyåret 2020-2021 med detta veckoslut.

2) elever födda 2007 och tidigare, som redan länge deltagit i distansundervisning
– Vi övergår så snart som möjligt till utelektioner (inte balett), och naturligtvis till
inomhuslektioner genast när det är möjligt. Det verkar dock som att vi inte kommer
att kunna ordna inomhuslektioner under den här vårterminen.
– Eftersom vi kan anta att dessa elever inte ännu får delta i inomhuslektioner under
veckoslutet 22.–23.5., planerar vi inga inspelningar i Bollhallen för dessa gruppers
del. Om situationen snabbt ändras mot det bättre, ändrar vi våra planer.
– Det är ändå meningen att göra inspelningar under varje grupps sista eller nästsista
utelektion. Inspelningarna kan delas med eleverna och familjerna genom länkar.
– Det var ursprungligen planerat att vårfestveckoslutet skulle ha varit vårterminens
avslutande lektioner för alla. Därför fortsätter vårterminen för de grupper som inte
deltar i inspelningarna i Bollhallen ännu följande vecka, den 24.–28.5.
UNDANTAG: sista balettlektioner lör. 22.5.

ÄNDRINGAR ÄR MÖJLIGA!!!
Förfrågningar:
Kati, rektor
+358 50 5921393; kati@loviisantanssiopisto.fi

Restriktionerna fortsätter till 25.4.2021

Hej igen alla elever och hemmatrupper vid Lovisa Dansinstitut!

Vi vill meddela er om att Lovisa stads kommunspecifika coronarestriktioner för hobbyverksamheten fortsätter oförändrade under tiden 12.–25.4.2021. Med andra ord kan elever födda år 2008 och yngre fortsätta i närundervisningen. Elever födda 2007 och äldre fortsätter med distansundervisning.

Undervisningspersonalen vid Lovisa Dansinstitut kommer nästa vecka att diskutera planerna för slutet av terminen, framförallt vad gäller förevisningsskolning.

Vi informerar om diskussionerna och möjliga nya, uppdaterade planer inför terminsslutet om en vecka.

Hälsningar,

Personalen vid Lovisa Dansinstitut

5.3.2021 UPPDATERAD CORONA-INFO

På grund av det rådande pandemiläget, samt i linje med Lovisa stads senaste riktlinjer, övergår Lovisa Dansinstitut till distansundervisning för elever i högstadieåldern och äldre från och med mån 8.3.2021. Detta gäller till och med den 28.3.2021.
Däremot kan elever i lågstadieålder samt yngre elever fortsätta att delta i närundervisningen enligt de tidigare meddelade hygienförfarande.

De som övergår till distansundervisning hittar vid behov anvisningar och länkar i de s.k. Hybrid-undervisningsanvisningarna:
https://www.loviisantanssiopisto.fi/fi/category/ajankohtaista/page/2/

Trots den utmanande situationen ska vi låta dansens glädje vinna och hållas igång. Vi deltar i lektioner på det sätt som är möjligt. Vi fortsätter öva på föreställningskoreografierna i mars, både i när- och distansundervisningen. Så hålls med i svängarna!
Jag önskar er alla inspirerande träningar, och kom ihåg att sköta om er själva och varandra!

25.2.2021 UPPDATERAD CORONA-INFO

25.2.2021

UPPDATERAD CORONA-INFO
Lovisa Dansinstitut fortsätter sin dagliga verksamhet enligt Lovisa stads, den 23.2.2021 daterade kommunspecifika anvisningar till och med den 7.3.2021. Enligt dessa anvisningar kan symptomfria elever under18-års ålder delta i närundervisningen; äldre elever kan delta i hybrid-distansundervisningen. Lovisa Dansinstitut fortsätter att starkt rekommendera alla 12-år fyllda att använda ansiktsmask i våra utrymmen.

Vi vill påminna alla elever som deltar i närundervisningen om hygienföreskrifterna i våra verksamhetsutrymmen. Vi betonar fortsättningsvis vikten av god handhygien samt vikten att hålla säkerhetsavstånden, framförallt i omklädningsrummen: stanna inte i omklädningsrummen för att umgås! Närmare information om rekommendationerna och begränsningarna hittar du i infobrevet Hygienrutiner daterat den 1.2.2021: https://www.loviisantanssiopisto.fi/fi/category/ajankohtaista/

Tack för att också du bär ditt ansvar!
På så sätt tryggar vi vår egen och andras hälsa, samt säkerställer en fortsatt hobbyverksamhet.
Följande infobrev om de fortsatta coronarestriktionerna publiceras nästa vecka.

UPPDATERAD CORONA -INFO OCH SPORTLOV 22.–27.2.2021

12.2.2021

UPPDATERAD CORONA -INFO OCH SPORTLOV 22.–27.2.2021
Lovisa Dansinstitut fortsätter i enlighet med anvisningarna som daterats 1.2.2021 fram till den 28.2.2021. Enligt dessa anvisningar kan symptomfria elever under 18-års ålder delta i närundervisningen medan äldre elever kan delta i hybrid-distansundervisningen. Lovisa Dansinstitut fortsätter att starkt rekommendera användning av ansiktsmask för alla 12 år fyllda.
Närmare information om rekommendationerna och restriktionerna hittar du i det senaste infobrevet daterat den 1.2.2021: https://www.loviisantanssiopisto.fi/fi/category/ajankohtaista/

Lovisa Dansinstitut är på sportlov 22.–27.2.2021.
Undantaget är Annas balettlektioner som hålls som vanligt lördagen 27.2.
Ha ett bra sportlov, håll avstånd, tvätta händerna – och håll er friska!

Hygienrutiner

Uppdaterad den 1.2.2021
I Dansinstitutets verksamhet tas i beaktan det fortsatta smittläget och de aktuella anvisningar som myndigheterna gett. Vi följer anvisningarna om hygienrutiner som Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och
välfärd sammanställt för läroverk inom grundläggande konstutbildning under coronapandemin. Det är viktigt för oss att säkerställa både elevernas och lärarnas hälsa och trygghet. Vi har effektiverat städningen i danssalarna och de vädras så bra som möjligt. Viktigt är att alla agerar ansvarsfullt och följer de givna anvisningarna!

Anvisningar till dans-/cirkuslektioner:

1. Du får inte komma till dans-/cirkuslektionen om du är sjuk!
Stanna hemma om du har minsta lilla snuva, halsont eller andra sjukdomssymptom.
Stanna också hemma om någon i din familj eller närkrets är sjuk eller väntar på ett
testsvar. Du kan enligt ditt eget mående delta i den s.k. hybridundervisningen på distans
via Zoom-länken. Se de skilda anvisningarna för hybridundervisning.
Det är inte rekommenderat för personer som hör till riskgrupper att delta i den
grundläggande konstutbildningens närundervisning.
2. Både elever och lärare tvättar sina händer/använder handdesinficering då de kommer
till lektionen och innan de går hem.
3. Hosta/nys i en engångsnäsduk eller hosta i armvecket. Kasta genast näsduken i
skräpkorgen. Tvätta händerna omedelbart.
4. Lovisa Dansinstitut rekommenderar starkt att alla 12 år fyllda samt äldre elever
använder ansiktsmask. Samma rekommendation gäller vårdnadshavare som hämtar
barn till danssalen (trapphus, gångar, omklädningsrum, toaletter). Rekommendationen
att bära ansiktsmask är även i kraft under dans- och cirkuslektionerna för 6:e klassister
och äldre elever. Införskaffning av ansiktsmasker sker på elevernas och
vårdnadshavarnas ansvar.
5. Håll tillräckligt med avstånd till andra elever och undvik övningar som kräver fysisk
kontakt. Cirkus är en kontaktgren där läraren kan vara tvungen att hålla i eleven för att
garantera säkerheten.

6. Mellan lektionerna hålls en liten paus. Vi är tvungna att ta lite av lektionstiden för att
garantera säkra byten av grupper. Kom till lektionen strax före den börjar. Om möjligt,
anländ till lektionen iklädd träningskläder. I mån av möjlighet, gå på förhand på
toaletten hemma.
Undvik onödig vistelse i omklädningsrummen. Lämna utrymmena så snabbt som möjligt
efter din danslektion.
7. I Mejeriets sal samt i Generalshagens skola har vi i bruk gruppvisa
omklädningsrumsturer. I Mejeriet är båda omklädningsrummen undantagsvis i flickornas
bruk. Vi försöker undvika trängsel och håller säkerhetsavstånd i omklädningsrummen –
stanna inte där i onödan.
Vid behov, kom överens om pojkarnas omklädningsutrymmen direkt med läraren.
8. Vid behov kan en vuxen följa elever under skolåldern till danssalarna. Den vuxna
ansvarar för att barnet går på toaletten (helst hemma) och tvättar händerna före
lektionen börjar. Följeslagaren får inte stanna i utrymmena under lektionen och måste
också använda ansiktsmask då hen rör sig i dansinstitutets utrymmen.
9. Vid städning av undervisningsutrymmen följer vi myndigheternas anvisningar. Läraren
ger vid behov närmare anvisningar gällande användning och rengöring av utrustning.
HYBRIDUNDERVISNING:
Om eleven inte kan delta i närundervisningen på grund av lindriga symptom, karantän

eller familjemedlems sjukdom, kan hen delta i lektionen på distans med hjälp av Zoom-
streaming.

1. Länk till Mejeriets danslektioner:
https://us02web.zoom.us/j/4404816292
2. Länk till Folkets hus och Generalshagens skolas lektioner:
https://us02web.zoom.us/j/6959568304
Närmare anvisningar om hybridundervisningen:
https://www.loviisantanssiopisto.fi/fi/category/ajankohtaista/
https://www.loviisantanssiopisto.fi/sv/category/aktuellt/

Meddelande 1.2.2021

Enligt Lovisa stads nya kommunspecifika coronarestriktioner, som träder i kraft den 1.2.2021, kan Lovisa Dansinstitut återgå till närundervisning inom hobbyverksamheten för elever under 18 års ålder.
Dessa anvisningar är i kraft till och med den 14.2.2021.
Kom ihåg att endast delta i närundervisningen då du är frisk!
Det är fortfarande möjligt att, vid behov och om man så önskar, delta i lektionen på distans via Zoom-länkarna.
Innan du deltar i närundervisningen ska du bekanta dig med de uppdaterade hygienanvisningarna som finns som bilaga här, eller på vår hemsida https://www.loviisantanssiopisto.fi/fi/category/ajankohtaista/

Om en elev i följande grupper (EK Crescendo, Broadway 1, Street 1, Showdance 1-2) har behov av distansundervisning, men inte kan delta online, kan eleven meddela oss om behovet att få lektionen inspelad. Meddela direkt till läraren eller till rektorn (kati@loviisantanssiopisto.fi; +358 50 5921393).
Vi vill påminna alla om att vi starkt rekommenderar ansiktsmask för alla 12 år fyllda elever samt för vårdnadshavare som hämtar barn under skolåldern till och från danssalarna (trapphus, gångar, omklädningsrum, toaletter).

NY PRAXIS:
Rekommendationen att bära ansiktsmask är även i kraft under dans- och cirkuslektionerna för 6:e klassister och äldre elever.
Införskaffning av ansiktsmasker sker på elevernas och vårdnadshavarnas ansvar.

Välkommen tillbaka till närundervisningen!
Vi sköter tillsammans om vår gemensamma säkerhet.

Vårterminen börjar med distansundervisning 16.1.2021

Hej Lovisa Dansinstituts elever med hemmatrupper och välkomna till vårterminen!
På grund av pandemisituationen inleds Lovisa Dansinstituts vårtermin, till skillnad från tidigare information, först lördagen den 16.1.2021 och pågår en vecka längre, dvs. till den 23.5. Lovisa stad har den 7.1.2021 informerat om att man fortsätter de kommunspecifika restriktionerna ända till den 31.1.
Därför inleder Lovisa Dansinstitut sin vårtermin med distansundervisning. 
Vi meddelar om möjliga ändringarna omedelbart!
Vi vill påminna alla som deltar i Zoom-distansundervisningen att öppna länken i god tid då lektionen börjar och att kontrollera att den egna nätförbindelsen är så bra som möjlig. Ansvaret för distansträningen säkerhet ligger hos de minderåriga barnens vårdnadshavare samt hos de myndiga eleverna själva. Lärarna önskar att alla aktiverar ljud- och videoläget i början av lektionen. Efter att läraren kollat närvaron ska mikrofonerna stängas, om inte läraren meddelar om annat.

Länkarna till dans- och cirkuslektionerna enligt undervisningsplatsen som märkts i schemat:
• Mejeriets danssal: https://us02web.zoom.us/j/4404816292
• Folkets hus och Generalshagens skola: https://us02web.zoom.us/j/6959568304

Terminen inleds med undantagsarrangemang, men vi ska inte låta det störa oss!

Vi önskar er alla motionens och kreativitetens glädje,

Personalen vid Lovisa Dansinstitut

Information: Kati Kivilahti-Fagerudd
kati@loviisantanssiopisto.fi
+358 50 5921393

Lovisa Dansinstitut övergår till distansundervisning från 7.12.2020

Lovisa stads nya rekommendationer för att stävja coronavirusepidemin träder i kraft den 7.12.2020.
Enligt dessa rekommendationer ska all hobbyverksamhet för under 18-åringar avbrytas. Under dessa omständigheter övergår Lovisa Dansinstitut till distansundervisning från och med den 7.12. Distansundervisningen fortsätter till slutet av höstterminen.
Detta betyder att vi tyvärr inte kan ordna streamade salfester just nu. Istället håller vi dem under vårterminen, så fort det är möjligt. Gruppernas lärare informerar närmare när vi vet att det är möjligt.

Terminens sista distanslektioner hålls enligt följande:
• MÅN 7.12. Barndans 4-6 år / Jenni Folkets hus
• MÅN 7.12 EK-grupper / Ben Mejeriet
• TIS 8.12. Dancebeat- och Broadway-grupper / Ben Mejeriet
• ONS 9.12. Street-grupper och Voguing / Suvi Mejeriet
• ONS9.12. Dansstart 1-2 / Kati Mejeriet
• FRE 11.12. Nutidsdans 1 och 3 / Kati Mejeriet
• LÖR 12.12. Trickdans– och cirkusgrupper / Amandine Gene
• TORS 10. & 17.12. Nutidsdans 4 och forts. 1-2 / Amandine Mejeriet
• FRE 11. & 18.12. Showdance 1-2 och Showdance, vuxna / Suski Mejeriet

Länken till lektionerna i Mejeriets danssal: https://us02web.zoom.us/j/4404816292
Länken till lektionerna på Folkets hus och i Gene: https://us02web.zoom.us/j/6959568304 Logga in i tid och se till att er nätförbindelse är så bra som möjligt.

Observera att distanslektionen, framförallt för de yngre elevernas del, kan vara en aning kortare än närundervisningen. Samma gäller då läraren har flera grupper i följd vars elever läraren måste hjälpa att logga in på plattformen. Trots den utmanande situationen ska vi orka delta i de sista distanslektionerna och ha en positiv inställning!
Tillsammans kan vi, genom att följa de angivna rekommendationerna och förordningarna, ta hand om vår egen och andras hälsa. Så får vi snarast möjligt samlas kring vår kära hobby igen.

Jag önskar er kämparanda och julefrid!
Kati Kivilahti-Fagerudd, rektor
+358 50 5921393; kati@loviisantanssiopisto.fi

Information om nya rekommendationer och salfest

Lovisa stads nya rekommendationer för att stävja coronavirusepidemin har trätt i kraft den 28.11.2020.
Det rekommenderas att hobbyverksamhet för vuxna (över 18 år) övergår till distansundervisning.
Hobbyverksamhet för personer under 18 år kan dock fortsätta som närundervisning, förutsatt att säkerheten kan upprätthållas enligt de anvisningar som Undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd publicerade på hösten.
Lovisa Dansinstitut kan således hålla lektionerna för under 18-åringar samt de streamade salfesterna som normalt till slutet av höstterminen.

Däremot är vi tvungna att inhibera den planerade julmatinén ”Let’s Move” som skulle streamas på Kino Marilyn den 13.12. Matinén flyttas till en tidpunkt som meddelas senare, eventuellt till januari-februari. Ni är hjärtligt välkomna att följa med er familjemedlems streamade salfest under höstens sista lektioner!

Nedan en påminnelse om salfesternas tidtabell.
SALFESTKALENDER(med gruppernas normala tidtabell):
• LÖR 5.12. Balettgrupper/Anna Mejeriet
• MÅN 7.12. Barndans 4-6 år/Jenni Folkets hus
• MÅN 7.12. EK –grupper / Ben Mejeriet
• TIS 8.12. Dancebeat– och Broadway-grupper/Ben Mejeriet
• ONS 9.12. Street–grupper och Voguing/Suvi Mejeriet
• ONS 9.12. Dansstart 1-2/Kati Mejeriet
• FRE 11.12. Nutidsdans 1 ja 3/Kati Mejeriet
• LÖR 12.12. Trickdans– och cirkusgrupper/Amandine Gene
• TORS 17.12. Nutidsdans 4 och forts. 1-2 / Amandine Mejeriet
• FRE 18.12. Showdance 1-2/Suski Mejeriet