Author: admin

Vårterminen börjar med distansundervisning 16.1.2021

Hej Lovisa Dansinstituts elever med hemmatrupper och välkomna till vårterminen!
På grund av pandemisituationen inleds Lovisa Dansinstituts vårtermin, till skillnad från tidigare information, först lördagen den 16.1.2021 och pågår en vecka längre, dvs. till den 23.5. Lovisa stad har den 7.1.2021 informerat om att man fortsätter de kommunspecifika restriktionerna ända till den 31.1.
Därför inleder Lovisa Dansinstitut sin vårtermin med distansundervisning. 
Vi meddelar om möjliga ändringarna omedelbart!
Vi vill påminna alla som deltar i Zoom-distansundervisningen att öppna länken i god tid då lektionen börjar och att kontrollera att den egna nätförbindelsen är så bra som möjlig. Ansvaret för distansträningen säkerhet ligger hos de minderåriga barnens vårdnadshavare samt hos de myndiga eleverna själva. Lärarna önskar att alla aktiverar ljud- och videoläget i början av lektionen. Efter att läraren kollat närvaron ska mikrofonerna stängas, om inte läraren meddelar om annat.

Länkarna till dans- och cirkuslektionerna enligt undervisningsplatsen som märkts i schemat:
• Mejeriets danssal: https://us02web.zoom.us/j/4404816292
• Folkets hus och Generalshagens skola: https://us02web.zoom.us/j/6959568304

Terminen inleds med undantagsarrangemang, men vi ska inte låta det störa oss!

Vi önskar er alla motionens och kreativitetens glädje,

Personalen vid Lovisa Dansinstitut

Information: Kati Kivilahti-Fagerudd
kati@loviisantanssiopisto.fi
+358 50 5921393

Lovisa Dansinstitut övergår till distansundervisning från 7.12.2020

Lovisa stads nya rekommendationer för att stävja coronavirusepidemin träder i kraft den 7.12.2020.
Enligt dessa rekommendationer ska all hobbyverksamhet för under 18-åringar avbrytas. Under dessa omständigheter övergår Lovisa Dansinstitut till distansundervisning från och med den 7.12. Distansundervisningen fortsätter till slutet av höstterminen.
Detta betyder att vi tyvärr inte kan ordna streamade salfester just nu. Istället håller vi dem under vårterminen, så fort det är möjligt. Gruppernas lärare informerar närmare när vi vet att det är möjligt.

Terminens sista distanslektioner hålls enligt följande:
• MÅN 7.12. Barndans 4-6 år / Jenni Folkets hus
• MÅN 7.12 EK-grupper / Ben Mejeriet
• TIS 8.12. Dancebeat- och Broadway-grupper / Ben Mejeriet
• ONS 9.12. Street-grupper och Voguing / Suvi Mejeriet
• ONS9.12. Dansstart 1-2 / Kati Mejeriet
• FRE 11.12. Nutidsdans 1 och 3 / Kati Mejeriet
• LÖR 12.12. Trickdans– och cirkusgrupper / Amandine Gene
• TORS 10. & 17.12. Nutidsdans 4 och forts. 1-2 / Amandine Mejeriet
• FRE 11. & 18.12. Showdance 1-2 och Showdance, vuxna / Suski Mejeriet

Länken till lektionerna i Mejeriets danssal: https://us02web.zoom.us/j/4404816292
Länken till lektionerna på Folkets hus och i Gene: https://us02web.zoom.us/j/6959568304 Logga in i tid och se till att er nätförbindelse är så bra som möjligt.

Observera att distanslektionen, framförallt för de yngre elevernas del, kan vara en aning kortare än närundervisningen. Samma gäller då läraren har flera grupper i följd vars elever läraren måste hjälpa att logga in på plattformen. Trots den utmanande situationen ska vi orka delta i de sista distanslektionerna och ha en positiv inställning!
Tillsammans kan vi, genom att följa de angivna rekommendationerna och förordningarna, ta hand om vår egen och andras hälsa. Så får vi snarast möjligt samlas kring vår kära hobby igen.

Jag önskar er kämparanda och julefrid!
Kati Kivilahti-Fagerudd, rektor
+358 50 5921393; kati@loviisantanssiopisto.fi

Information om nya rekommendationer och salfest

Lovisa stads nya rekommendationer för att stävja coronavirusepidemin har trätt i kraft den 28.11.2020.
Det rekommenderas att hobbyverksamhet för vuxna (över 18 år) övergår till distansundervisning.
Hobbyverksamhet för personer under 18 år kan dock fortsätta som närundervisning, förutsatt att säkerheten kan upprätthållas enligt de anvisningar som Undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd publicerade på hösten.
Lovisa Dansinstitut kan således hålla lektionerna för under 18-åringar samt de streamade salfesterna som normalt till slutet av höstterminen.

Däremot är vi tvungna att inhibera den planerade julmatinén ”Let’s Move” som skulle streamas på Kino Marilyn den 13.12. Matinén flyttas till en tidpunkt som meddelas senare, eventuellt till januari-februari. Ni är hjärtligt välkomna att följa med er familjemedlems streamade salfest under höstens sista lektioner!

Nedan en påminnelse om salfesternas tidtabell.
SALFESTKALENDER(med gruppernas normala tidtabell):
• LÖR 5.12. Balettgrupper/Anna Mejeriet
• MÅN 7.12. Barndans 4-6 år/Jenni Folkets hus
• MÅN 7.12. EK –grupper / Ben Mejeriet
• TIS 8.12. Dancebeat– och Broadway-grupper/Ben Mejeriet
• ONS 9.12. Street–grupper och Voguing/Suvi Mejeriet
• ONS 9.12. Dansstart 1-2/Kati Mejeriet
• FRE 11.12. Nutidsdans 1 ja 3/Kati Mejeriet
• LÖR 12.12. Trickdans– och cirkusgrupper/Amandine Gene
• TORS 17.12. Nutidsdans 4 och forts. 1-2 / Amandine Mejeriet
• FRE 18.12. Showdance 1-2/Suski Mejeriet

Inga balettlektioner på Alla Helgons Dag

Annas balettlektioner hålls inte på Alla Helgons Dag 31.10.2020.

Vi påminner er att Amandines lektioner hålls vanligtvis.

Trevlig Alla Helgons Dag!

Lovisa Dansinstitut informerar om nya hygienrutiner för att förhindra spridning av Covid-19

Lovisa stad har gett gett rekommendationer för hobbyverksamheten för att undvika spridning av coronaviruset, under tiden det eskalerar, enligt rekommendationer från sjukhus distriktet (HUS). Rekommendationen träder i kraft omedelbart.

• Från grundläggande utbildningens åk 7 uppåt rekommenderas att använda ansiktsmask för att trygga hobbyverksamhetens fortsättning.
• Ansiktsmask bör användas då man anländer till lokalen och i omklädningsrummet.
• När danstimmen börjar kan man ta av sig masken och lägga den i en plastpåse man har med sig. Efter timmen tar man en ny mask på sig innan man går in i omklädningsrummet. Ny ansiktsmask sättes på med rena hander. Man kommer fullkomligt frisk och symptomfri till hobbyverksamheten. Även om symptomen är lindriga skall man inte delta. De studeranden som har symptom kan delta hemifrån, till den grad deras hälsotillstånd tillåter, via en hybrid- streamingslektion. Dessutom rekommenderar Lovisa Dansinstitut användning av ansiktsmask för alla familjemedlemmar över 15 år, som följer deltagarna in till respektive lokal Mejeriet, Folkets Hus eller Generalshagens skola.

Genom att följa dessa instruktioner kan vi tillsammans förhindra spridningen av viruset och trygga en fortsatt hobbyverksamhet.
Tack för samarbetet!

HÖSTLOV INFO

HÖSTLOV INFO
Lovisa Dansinstitut på höstlov må-lö 12.-17.10.2020: inga timmar
UNDANTAG: ANNAS BALLETT LEKTIONER NORMALT LÖ 17.10.
Uppfriskande höstlov åt alla!
Med hälsningar,
Lovisa Dansinstitutets personal

Hybridundervisning

Lovisa Dansinstitut är stolt över att presentera sin hybridundervisning!
Lovisa Dansinstituts hybridundervisning innebär att eleverna har en möjlighet att delta i sin danstimme
även på distans via en Zoom-streaming. Detta kan behövas då eleven är på en annan ort, eller är på
grund av rådande hygienföreskrifter tvungen att stanna hemma med lindriga förkylningssymptom.

Instruktioner:
1) Öppna länken till din danstimme och be om att få ansluta till Zoom-mötet på den tidpunkt som
din timme skulle börja. Läraren släpper in dig till mötet. Då du hälsat på läraren och din närvaro
är kontrollerad, stäng av din mikrofon och din videokamera. Då timmen är slut skrivs du
automatiskt ut ur Zoom.
2) Länken till danstimmarna vid Mejeriet: https://us02web.zoom.us/j/4404816292
3) Länk till danstimmarna på Folkets Hus och vid Generalshagens skola:
https://us02web.zoom.us/j/6959568304
4) Träning hemma sker på eget ansvar och vid behov med föräldrarnas hjälp.
5) Zoom-timmarna bandas inte in.
6) Läraren kan tyvärr inte vara i kontakt med eleverna där hemma under timmens gång, utan hälsar
på alla i början av timmen och måste sedan koncentrera sig på situationen i danssalen.

7) Du behöver inte anmäla dig till hybrid-timmen i förväg. Läraren öppnar automatiskt Zoom-
mötet i början av timmen och släpper in de elever som då är beredda att ansluta till mötet.

8) Vi tar gärna emot respons om hybridundervisningen. Berätta om dina upplevelser för din lärare
eller ta kontakt med Dansinstitutets rektor Kati Kivilahti-Fagerudd: kati@loviisantanssiopisto.fi.

Undervisnings- och kulturministeriet har finansierat detta digitala utvecklignsprojekt.
Välkommen med och upplev Lovisa Dansinstituts hybridundervisning!

SPECIALUTBILDNINGSGRUPPERNA VID LOVISA DANSINSTITUT 2020-2021

Kompletteringsansökan före 25.9.2020, dansprov lö 3.10. kl. 16:30-18:30, Mejeriet.

Specialutbildningsgrupperna (EK-grupperna) vid Lovisa Dansinstitut  är under läsåret 2020-2021 ämnade för institutets elever på åk. 4 uppåt. Eleverna skall vara motiverade och ha en vilja att satsa på dansen som hobby.
Ansökan sker genom en fritt formulerad ansökan via e-post före den 25.9.2020, samt genom att delta i det sk. “dansprovet” lördagen den 3.10.2020.
I ansökan skall förekomma åtminstone följande:
 • Elevens namn och födelsetid
 • Årskurs i skolan under läsåret 2020-2021
 • De danstimmar vid Lovisa Dansinstitut som eleven är anmäld till under läsåret 2020-2021
 • Eventuella övriga hobbyer
 • Varför vill eleven ansöka till EK-gruppen
EK-eleverna förbinder sig till följande grupper och träningsmängder:
åk 4-6:
 • minst tre danstimmar/vecka
 • en av veckotimmarna en EK-timme, övriga fritt valbara.

åk 7 ->

 • minst tre danstimmar /vecka
 • en av timmarna en EK-timme, en balett för nutidsdansare, övriga fritt valbara
Danstimmen för de nya EK-eleverna är inplanerad till måndagar kl. 16:30-18:00. Elever som blir intagna som EK-elever på hösten börjar sina EK-studier i januari 2021.
Förfrågningar:
Kati Kivilahti-Fagerudd p. 050-5921393
kati@loviisantanssiopisto.fi

Hygienföreskrifter

Uppdaterade 3.8.2020

Dansinstitutets verksamhet tar i beaktande den fortsatta epidemisituationen och de aktuella föreskrifterna från myndigheterna. Vi följer Undervisningsstyrelsens, Undervisnings- och kulturministeriets samt THL:s direktiv angående hygienpraxis för undervisningsanstalter inom den grundläggande konstundervisningen.

Vi är måna om att garantera såväl elevernas som lärarnas hälsa och säkerhet. Vi har effektiverat städningen av våra danssalar och vädrar dem oftare. Det är viktigt att alla agerar ansvarsfullt och följer anvisningarna.

 

Anvisningar för dans- och cirkustimmarna:

 

 1. Du får inte vara sjuk då du kommer på dans- eller cirkustimmen! Stanna hemma ifall du har de minsta symptomen av snuva, ont i halsen eller övriga symptom på sjukdom. Stanna även hemma om någon i din närkrets är sjuk eller väntar på besked från ett coronavirus-test. Det rekommenderas att personer i riskgrupperna inte deltar i närundervisningen av den grundläggande konstundervisningen.
 2. Både elever och lärare tvättar sina händer / använder handdesinfektionsmedel då de kommer till timmen, och före de lämnar sitt hem.
 3. täck din mun med en engångsnäsduk då du hostar eller nyser. Alternativt kan du hosta eller nysa i ärmen. Sätt den använda näsduken direkt i papperskorgen. Tvätta händerna omedelbart.
 4. På timmarna håller vi avstånd till andra elever och undviker övningar som kräver närkontakt. Cirkus är en kontaktgren, där läraren måste ibland röra vid eleven för att garantera hens säkerhet.
 5. Mellan timmarna hålls en liten paus så att vi tryggt kan genomföra bytet av grupperna till övningsutrymmet. Kom på plats lite innan din timme skall börja. Om möjligt, byt om redan före timmen till träningskläderna. Undvik onödig vistelse i omklädningsrummet. Avlägsna dig så fort som möjligt efter danstimmen.
 6. I Mejeriets sal samt i Generalshagens skola har vi roterande system på omklädningsrummen. På Mejeriet är de båda omklädningsrummen nu undantagsvis för flickor. Vi försöker att undvika trängsel i omklädningsrummen och hålla avstånd till andra. Omklädningsutrymmen för pojkar arrangeras via läraren.
 7. Med barn under skolåldern kan EN följeslagare följa med. Denne ser till att barnet går på toaletten (helst hemma) och tvättar händerna före timmen. Följeslagaren avlägsnar sig sedan från utrymmena under timmen.
 8. Städningen av danssalarna följer myndigheternas anvisningar. Läraren ger direktiv om användandet av redskap och rengöring av dem.
 9. Vi förbereder oss för att arrangera en s.k. Hybrid-undervisning (en kombination av när- och distansundervisning). Detta kan behövas då en elevs egen eller en familjemedlems hälsa kräver att eleven stannar hemma. Med nya tekniska medel kan vi garantera att alla elever kan få undervisning, även om alla inte kan närvara fysiskt varje gång. Timmarna streamas direkt från närundervisningen och vi kan tyvärr inte skärma av de övriga eleverna i danssalen, de kommer alltså att ibland synas i bild. Kolla alltså att du har gett oss tillstånd att filma, via Hobivers elevregistreringsprogram. Streamingen kan endast följas av den person som fått länken till den specifika danstimmen, och streamingen bandas inte in. De elever som deltar i hybridundervisningen hemma måste med sina föräldrar tillsammans se till att omständigheterna där hemma är trygga och lämpade för att öva.

Vi berättar närmare om hybridundervisningen då systemet är klart att tas i bruk.

 

Varmt välkomna tillbaka till dansens värld!