Anmälningar

Välkomna alla för att ta i bruk HOBIVER-elevregisterprogrammet för Lovisa dansinstitut!

 

Via länken nertill kan du anmäla dig till alla danstimmar vid Lovisa Dansinstitut under läsåret 2021-2022. Alla elever, gamla och nya måste anmäla sig via Hobiver-programmet. Vårnadshavaren anmäler elever under 18-år.

Tyvärr är Hobiver-programmet endast på finska eller engelska – ta kontakt med Dansinstitutets kansli ifall ni önskar få hjälp med anmälningen på svenska.

Frågor om rätt gruppval svaras av rektor Kati Kivilahti-Fagerudd;

kati@loviisantanssiopisto.fi. puh. 050 5921393

 

Bekanta dig med länken Utbildningsregler.

Nätanmälningsblanketten kräver information om timvalen samt kontaktuppgifter för fakturering. DET ÄR ÄVEN VIKTIGT ATT SVARA PÅ FRÅGAN OM FOTOGRAFERINGSTILLSTÅNDET. Det står mera om det i utbildningsreglerna i §5.

Då ni har gjort er anmälan kommer ni att få en bekräftelse per e-post med ert användarnamn. Med hjälp av användarnamnet kan ni logga in i nätsystemet och kontrollera era timval, fakturorna och så småningom följa med elevens framsteg och danshistorik. 

NÄTANMÄLNINGSBLANKET

 

Leave a Reply