Anmälningar

Via länken nertill kan du anmäla dig till alla danstimmar vid Lovisa Dansinstitut under läsåret 2021-2022. Alla elever, gamla och nya måste anmäla sig via Hobiver-programmet. Vårnadshavaren anmäler elever under 18-år.

Tyvärr är Hobiver-programmet endast på finska eller engelska – ta kontakt med Dansinstitutets kansli ifall ni önskar få hjälp med anmälningen på svenska.

NÄTANMÄLNINGSBLANKET

Frågor om rätt gruppval svaras av rektor Kati Kivilahti-Fagerudd;
kati@loviisantanssiopisto.fi. puh. 050 5921393

Bekanta dig med reglerna.

Kausikalenteri 2022-23

Nätanmälningsblanketten kräver information om timvalen samt kontaktuppgifter för fakturering. DET ÄR ÄVEN VIKTIGT ATT SVARA PÅ FRÅGAN OM FOTOGRAFERINGSTILLSTÅNDET. Det står mera om det i utbildningsreglerna i §5.

Då ni har gjort er anmälan kommer ni att få en bekräftelse per e-post med ert användarnamn. Med hjälp av användarnamnet kan ni logga in i nätsystemet och kontrollera era timval, fakturorna och så småningom följa med elevens framsteg och danshistorik. 

 

Leave a Reply