Restriktionerna fortsätter till 25.4.2021

Restriktionerna fortsätter till 25.4.2021

Hej igen alla elever och hemmatrupper vid Lovisa Dansinstitut!

Vi vill meddela er om att Lovisa stads kommunspecifika coronarestriktioner för hobbyverksamheten fortsätter oförändrade under tiden 12.–25.4.2021. Med andra ord kan elever födda år 2008 och yngre fortsätta i närundervisningen. Elever födda 2007 och äldre fortsätter med distansundervisning.

Undervisningspersonalen vid Lovisa Dansinstitut kommer nästa vecka att diskutera planerna för slutet av terminen, framförallt vad gäller förevisningsskolning.

Vi informerar om diskussionerna och möjliga nya, uppdaterade planer inför terminsslutet om en vecka.

Hälsningar,

Personalen vid Lovisa Dansinstitut