Kevättiedote 2021 / 1 ”Esiintymiskoulutus”

Kevättiedote 2021 / 1 ”Esiintymiskoulutus”

Kevättiedote 2021 / 1 ”Esiintymiskoulutus”

Loviisan Tanssiopiston opetushenkilökunta on keskustellut kevään esiintymiskoulutuksen
tilanteesta.
Olemme yrittäneet arvioida nykyiset rajoitukset sekä mahdolliset rajoitusten purkamiset
huomioon ottaen, mikä voisi olla realistista kevään 2021 esiintymiskoulutustoiminnan
järjestämiseksi. Selvää on, että perinteistä näytöstä näyttämövarustelun ja yleisön kanssa emme
valitettavasti voi järjestää.
Kevään 2021 esiintymiskoulutuksen toimintasuunnitelma on kaksiosainen:

1) vuonna 2008, ja sen jälkeen syntyneet oppilaat, jotka ovat voineet harrastaa
lähiopetuksessa
– näiden ryhmien kevään koreografiat suunnitellaan tallennettavan ilman yleisöä
la-su 22.–23.5. Liikuntahallissa
– tallenteet kuvataan esiintymisasuissa, mutta ilman näyttämötekniikkaa ja –
varusteita
– tarkemmat aikataulut ja käytännöt ilmoitetaan myöhemmin
– jos tiedätte jo nyt, että oppilas ei voi osallistua tuona viikonloppuna tallennuksiin,
ilmoittakaa omalle opettajalle mahdollisimman pian
– tehdyt tallenteet tullaan jakamaan yhdellä tai useammalla linkillä perheille
– näiden ryhmien harrastusvuosi 2020–2021 päättyy tähän viikonloppuun

2) vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneet oppilaat, jotka ovat jo pitkään harrastaneet
etäopetuksessa
– siirrymme heti kun mahdollista ulkoharjoitteluun (ei baletti), ja sisälle luonnollisesti
heti kun se on mahdollista. Tosin vaikuttaa siltä, että sisätreenaus ei välttämättä
onnistu ennen kauden loppua
– koska oletettavaa on, että nämä oppilaat eivät voi osallistua sisäharrastamiseen
vielä 22.–23.5., emme suunnittele tallennuksia Liikuntahallissa näiden ryhmien
osalta. Jos tilanne muuttuu nopeammin suotuisammaksi, muutamme suunnitelmia
– on kuitenkin tarkoitus, että jokaisen mahdollisessa ulko-opetuksessa toimivan
ryhmän viimeisillä tai toiseksi viimeisillä tunneilla tehdään tallennuksia. Nämä
tallennukset voidaan jakaa linkillä kyseisille oppilaille perheineen
– alun perin oli suunniteltu, että kevätnäytösviikonloppuna 22.-23.5 kaikilla olisi ollut
kevään viimeiset harrastustunnit esiintymistoiminnan yhteydessä. Niinpä niillä
ryhmillä, jotka eivät osallistu tallennuksiin Liikuntahallilla, kausi jatkuu vielä
seuraavalle viikolle 24.–28.5.
POIKKEUKSET: viimeiset balettitunnit la 22.5.

MUUTOKSET MAHDOLLISIA !!!
Tiedustelut:
Kati, rehtori
+358 50 5921393; kati@loviisantanssiopisto.fi