Hinnat & säännöt

 

 

LOVIISAN TANSSIOPISTON KOULUTUSSÄÄNNÖT

Luethan kaikki nämä säännöt ja käytännöt tarkasti. Näin tunnet vallitsevat käytännön asiat ja vältyt väärinkäsityksiltä. Samalla asiointi tanssiopiston kanssa on mahdollisimman joustavaa. Tulosta tarvittaessa säännöt tästä.

 

1 § ILMOITTAUTUMINEN

1.1 Ilmoittautuminen Loviisan Tanssiopiston oppilaaksi tehdään sähköisesti opiston ilmoittautumissivuilla www.loviisantanssiopisto.fi=>Ilmoittautumiset tai suoraan linkistä loviisantanssiopisto.hobiver.com/ilmo Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumisen tekee huoltaja.

1.2 Ilmoittautuminen on sitova ja voimassa koko lukuvuoden (syys- ja kevätlukukausi). Kevätlukukaudelle ei tarvitse ilmoittautua uudelleen.

1.3 Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

1.4 Kun oppilas on osallistunut opetukseen kaksi kertaa, katsomme että hän on jäänyt ryhmään ja sitoutunut suorittamaan lukukausimaksun kokonaisuudessaan. Harrastusta aloittaessa voimme kuitenkin joustaa siten, että ilmoittautumisen voi perua kirjallisesti sähköpostilla neljän viikon sisällä kauden aloituksesta / ilmoittautumisen vastaanotosta osoitteeseen toimisto@loviisantanssiopisto.fi. Tällöin maksuvelvollisuus on minimi 4 vkoa.

1.5 Tanssiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin.

1.6 Opetusta voidaan järjestää tilanteen niin vaatiessa myös muulla tavoin kuin lähiopetuksena. Etäopetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi digitaalisia oppimisympäristöjä ja sekä itsenäistä opiskelua.

 

2 § OPPILASMAKSUT

2.1 Oppilasmaksu pitää hoitaa eräpäivään mennessä. Maksut veloitetaan lukukausittain. Kun maksat oppilasmaksun eräpäivään mennessä, vältyt lisäkuluilta. Voit valita Hobiver -ilmoittaumisjärjestelmästä myös lukukausimaksun maksamisesta erissä. Silloin laskuihin lisätään laskutuslisä

2.2 Ensisijainen ja maksuton laskutusmuoto on sähköpostilasku.

2.3 Aikuisten omia harrastustunteja voi maksaa Smartumin- ja Luottokunnan virikeseteleillä. Muistathan ilmoittaa tästä käytännöstä ja seteleillä korvattava summa kohdassa ”Ilmoittautumislomake / Lisätietoja”.

2.4 Yksittäistunti maksetaan kertamaksuna käteisenä opettajalle ennen tunnin alkamista.

2.5 Kesken lukukauden lopettaneiden oppilaiden kurssimaksuja ei palauteta, muuten kuin lääkärintodistuksella, kts. ”4§ Poissaolot ja poissaolojen hyvitys / 4.2”.

2.6 Oppilas ei voi osallistua opetukseen, mikäli lukukausimaksuja ei ole suoritettu eräpäivään mennessä tai maksujärjestelyistä ei ole sovittu etukäteen. Kaikki oppilasmaksut tulee olla suoritettuna ennen seuraavan lukukauden alkua.

2.7 Jos ilmoittaumista ei ole peruttu kohdan ”3§ Ilmoittautumisen peruuttaminen” mukaisesti, on asiakas velvollinen suorittamaan oppilasmaksut riippumatta siitä onko oppilas osallistunut tunneille tai ei.

2.8 Katselmus- ja kilpailumatkamme sekä retket ovat pääsääntöisesti omakustanteisia.

 

3 § ILMOITTAUTUMISEN PERUUTTAMINEN

3.1 Mikäli haluat perua ilmoittautumisen, pitää se tehdä aina kirjallisena sähköpostitse osoitteeseen toimisto@loviisantanssiopisto.fi Opettajamme eivät voi ottaa vastaan peruutusilmoituksia.

3.2 Jos oppilas lopettaa kesken lukukauden, ei hänen lukukausimaksua palauteta. Poikkeuksena sairausloma, kts.”4 § Poissaolot ja poissaolojen hyvitys / 4.2”.

3.3 Kauden voi keskeytyttää ja ilmoittautumisen voi perua ennen kevätkautta viimeistään vkolla 51 kirjallisena sähköpostitse osoitteeseen toimisto@loviisantanssiopisto.fi.

Ilman keskeytysilmoitusta oppilaan katsotaan jatkavan harrastustaan ja laskutus jatkuu normaalisti vuodenvaihteen jälkeen.

 

4 § POISSAOLOT JA POSSAOLOJEN HYVITYS

4.1 Oppilaalla on oikeus korvata poissaolotunti osallistumalla muulle vastaavalle tunnille opettajan suositusten mukaan. Suosittelemme, että poissaolotunnit korvataan muilla tunneilla mahdollisimman pian, ei kuitenkaan 4 vkoa ennen näytöksiä. Poissaolotunteja ei hyvitetä rahallisesti.

4.2 Pitkäaikaisen (vähintään 14 päivää kestävä yhtämittainen sairausloma) sairauspoissaolon takia voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun sairaudesta on ilmoitettu toimistoon ja siitä on toimitettu lääkärintodistus. Huomioithan, että sairauslomatodistuksessa tulee olla maininta liikuntakiellosta!

 

5 § KUVIEN KÄYTTÖ

5.1 Loviisan Tanssiopistossa kuvataan oppilaiden työskentelyä. Kuvaus- ja videointikohteina ovat mm. esitykset, katselmukset, retket ja tuntityöskentely. Tanssiopistolla on oikeus käyttää kuvamateriaalia markkinoinnissa, verkkosivuilla ja opetustarkoituksessa.

5.2 Oppilaiden nimiä ei julkaista, ellei siitä olla erikseen sovittu. Kuvassa oppilas esitetään aina myönteisessä valossa.

5.3 Henkilötietolaki edellyttää, että henkilön kuvan julkaisemiseen on saatava kuvattavan suostumus. Alaikäisen puolesta suostumuksen antaa hänen huoltajansa.

 

6 § VAPAAOPPILASPAIKAT eli TANSSIKUMMI -toiminta

6.1 Loviisan Tanssiopiston vapaaoppilaspaikkaa voi anoa vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus tulee lähettää 30.9. mennessä sähköpostitse rehtorille: kati@loviisantanssiopisto.fi.

6.2 Loviisanseudun Tanssiopiston ja Sirkuskoulun(Loviisan Tanssiopisto) hallitus myöntää koko-, puoli- ja osavapaaoppilaspaikat. Paikkoja myönnetään käytettävissä olevien taloudellisten resurssien mukaan.

6.3 Vapaaoppilaspaikat myönnetään taloudellisin perustein. Vapaaoppilaspaikkoja ei myönnetä alle kouluikäisille.

6.4 Jos oppilas saa vapaaoppilaspaikan, edellytämme häneltä ahkeruutta, säännöllisyyttä ja hyvää motivaatiota tanssiopinnoissaan. Tuki voidaan perua tai keskeyttää jos esim. poissaolot lisääntyvät.

6.5 Loviisan Tanssiopiston ulkopuoliset vapaaoppilastukijat ns. Tanssikummit, eivät saa tietää tuettavien henkilöllisyyttä.

6.6 Kohtaan ”Ilmoittautumislomake / Lisätietoja” on hyvä lisätä jos aikoo hakea vapaaoppilaspaikkaa.

 

7 § OPISTON KORVAUSVELVOLLISUUS

7.1 Opettajan vastuu oppilaasta rajoittuu tuntiaikaan.

7.2 Oppilas saa tapaturmasuojan ottamalla henkilökohtaisen vapaa-ajan vakuutuksen.

7.3 Muistathan tarkistaa, että ilmoittamasi yhteystiedot ovat oikeat. Loviisan Tanssiopisto ei vastaa turhasta tunnille tulosta ellei paikkansapitäviä yhteystietoja ole ilmoitettu Hobiver – järjestelmään.

7.4 Yritä aina katsoa huolellisesti, ettei pukuhuoneisiin unohdu tavaraa. Tanssiopisto ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista.

 

8 § TODISTUKSET

Oppilas saa pyydettässä tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän osallistumistodistuksen suorittamistaan opinnoista, tai päättätodistuksen opintojen päättyessä. Todistuksen voi pyytää rehtorilta sähköpostitse:kati@loviisantanssiopisto.fi.

 

9 § TIEDOTTAMINEN

Tiedoitamme toiminnastamme verkkosivuilla, oppilashallintajärjestelmässä, uutiskirjeillä, sosiaalisessa mediassa, opiston ilmoitustaululla ja oppilaille jaettavilla tiedotteilla.

 

10 § EROTTAMINEN

10.1 Jos oppilasmaksuja ei kehoituksesta huolimatta ole maksettu, voi Loviisan Tanssiopiston yhdistyksen hallitus päätöksellään erottaa oppilaan kesken lukuvuoden.

10.2 Oppilas voidaan erottaa tai olla ottamatta oppilaaksi, jos tämä toiminnallaan pyrkii vahingoittamaan tanssiopiston toimintaa tai muita oppilaita/henkilökuntaa. Myös oppilaan lähipiiriin kuuluvan henkilön em. kaltainen toiminta oikeuttaa oppilaan erottamiseen.

11 § OPPILAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

Loviisan Tanssiopiston oppilas- ja markkinointirekisteriä käytetään luottamuksellisesti laskutuksessa, oppilasasioissa ja tanssiopiston omassa markkinoinnissa. Rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa tietonsa ja korjata niitä. Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista, mikäli henkilörekisterilaki ei toisin määrää. ks. rekisteriseloste alla

Loviisanseudun Tanssiopisto ja Sirkuskoulun kannatusyhdistys ry

Hallitus

 

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Loviisan Tanssiopiston oppilashallintajärjestelmän henkilötietorekisteri

Rekisterin pitäjä ja vastuuhenkilö

Rekisterin pitäjä: Loviisanseudun Tanssiopisto ja Sirkuskoulun kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä Loviisan Tanssiopisto.

Vastuuhenkilö: opiston rehtori Kati Kivilahti-Fagerudd, kati@loviisantanssiopisto.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Loviisan Tanssiopiston oppilas- ja markkinointirekisteriä käytetään luottamuksellisesti oppilasasioissa, tiedotuksessa, laskutuksessa ja Loviisan Tanssiopiston markkinoinnissa.

Rekisterin sisältö

Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot:

  • Nimi
  • Oppilashistoria
  • Syntymäaika (pakollinen henkilön yksilöimiseksi, todistusten kirjoittamista ja laskutusta varten)
  • Osoite (tarvittaessa postitusta varten)
  • Puhelinnumero (pakollinen kurssimuutoksista tiedottamista varten)
  • Sähköpostiosoite (kurssimuutoksista tiedottamista ja laskutusta varten)

Rekisterin suojaus ja tietojen luovutus

Rekisteriasioita hoitavat Loviisan Tanssiopiston toimistosihteeri ja rehtori. Rekisteriasioita hallinnoivan oppilashallintajärjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja käyttäjäkohtaista salasanaa. Oppilashallintajärjestelmää ylläpitävän yrityksen tietosuojaseloste nähtävissä ilmoittautumislomakkeessa / järjestelmässä Henkilökunnan käyttöoikeudet kurssihallintajärjestelmään on myöntänyt opiston rehtori. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin perintätapauksissa. Rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa tietonsa ja korjata niitä. Tietoja säilytetään henkilörekisterilain mukaisesti, niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista.

Vastaa