5.3.2021 UPPDATERAD CORONA-INFO

5.3.2021 UPPDATERAD CORONA-INFO

På grund av det rådande pandemiläget, samt i linje med Lovisa stads senaste riktlinjer, övergår Lovisa Dansinstitut till distansundervisning för elever i högstadieåldern och äldre från och med mån 8.3.2021. Detta gäller till och med den 28.3.2021.
Däremot kan elever i lågstadieålder samt yngre elever fortsätta att delta i närundervisningen enligt de tidigare meddelade hygienförfarande.

De som övergår till distansundervisning hittar vid behov anvisningar och länkar i de s.k. Hybrid-undervisningsanvisningarna:
https://www.loviisantanssiopisto.fi/fi/category/ajankohtaista/page/2/

Trots den utmanande situationen ska vi låta dansens glädje vinna och hållas igång. Vi deltar i lektioner på det sätt som är möjligt. Vi fortsätter öva på föreställningskoreografierna i mars, både i när- och distansundervisningen. Så hålls med i svängarna!
Jag önskar er alla inspirerande träningar, och kom ihåg att sköta om er själva och varandra!