25.2.2021 UPPDATERAD CORONA-INFO

25.2.2021 UPPDATERAD CORONA-INFO

25.2.2021

UPPDATERAD CORONA-INFO
Lovisa Dansinstitut fortsätter sin dagliga verksamhet enligt Lovisa stads, den 23.2.2021 daterade kommunspecifika anvisningar till och med den 7.3.2021. Enligt dessa anvisningar kan symptomfria elever under18-års ålder delta i närundervisningen; äldre elever kan delta i hybrid-distansundervisningen. Lovisa Dansinstitut fortsätter att starkt rekommendera alla 12-år fyllda att använda ansiktsmask i våra utrymmen.

Vi vill påminna alla elever som deltar i närundervisningen om hygienföreskrifterna i våra verksamhetsutrymmen. Vi betonar fortsättningsvis vikten av god handhygien samt vikten att hålla säkerhetsavstånden, framförallt i omklädningsrummen: stanna inte i omklädningsrummen för att umgås! Närmare information om rekommendationerna och begränsningarna hittar du i infobrevet Hygienrutiner daterat den 1.2.2021: https://www.loviisantanssiopisto.fi/fi/category/ajankohtaista/

Tack för att också du bär ditt ansvar!
På så sätt tryggar vi vår egen och andras hälsa, samt säkerställer en fortsatt hobbyverksamhet.
Följande infobrev om de fortsatta coronarestriktionerna publiceras nästa vecka.