Prislista

LÄSÅRSAVGIFTER 2018-2019

 

HÖSTTERMINEN / 15 undervisningsveckor 

Lektionslängd                        45 min             60 min           75 min             90 min 

1 x vecka                                139 €               156 €             173 €               181 € 

Tilläggslektion(er)                    112 €               125 €             139 €               145 €

Knattedans (10 x 45 min; 14.9–23.11.2018) 95 € | Knattedans/syskon 65 €

  

VÅRTERMIN / 17 undervisningsveckor

Lektionens längd             45 min           60 min           75 min         90 min

1 x vecka                          158 €               177 €             169 €           205 €

Tilläggslektion(er)              127€               142€             157€              164€

Enskild lektion för vuxna (betalas kontant till läraren i början av lektionen):

60 min 12 € | 90 min 15 €

 

 

EK 1–3 = specialutbildningsgrupper:

420 € (hösttermin) / 483 € (vårtermin). Elevens valfria lektioner som innefattar EK:s egen lektion samt EK 2-3/Balett för nutidsdansare. Minimum 3 lektioner/vecka.

 

 

Fakturering

  • Närmare information om bl.a. betalningar och annulleringar under ”Regler”
  • Höst- och vårterminen faktureras skilt. Anmälningen gäller för hela läsåret.
  • Fakturan skickas i första hand som e-postfaktura (avgiftsfri). Pappersfakturan kostar 2 €.
  • Terminsavgift i rater (två/tre rater): 5 €/extra rat.
  • Då vi beräknar läsårsavgifter är den första lektionen alltid den längsta i elevens lektionsurval.
  • Familjerabatten på 5 % av terminsavgiften beräknas för varje enskild familjemedlem i samma hushåll. Familjerabatten gäller endast för lektioner som pågår en hel termin (inte intensivkurser eller 10 x kurser).
  • Rabatten för tilläggslektioner (20 %) är färdigt inräknad i tabellen ovan.
  • Vuxnas lektioner kan även betalas med Smartums motions- och kultursedlar samt Luottokuntas ”virikeseteli”.
  • Rabatter gäller inte för intensivkurser.

Frielevsplatser

• DANSFADDER-frielevsplatser. Beviljas inte för studier för barn under skolåldern. Ansökan görs med ett fritt formulerat brev per e-post senast den 30.9.2018 till adressen kati@loviisantansiopisto.fi. Kontakta Kati för närmare information.

 

Leave a Reply