Anmälningar

Välkomna alla för att ta i bruk HOBIVER-elevregisterprogrammet för Lovisa dansinstitut!

 

Alla olevasti linkistä pääsee ilmoittautumaan Loviisan Tanssiopiston ryhmiin kaudelle 2019–2020. Kaikkien oppilaiden, entisten ja uusien, tulee ilmoittautua Hobiver  -järjestelmän kautta. Alle 18-vuotiaan ilmoittautumisen tekee huoltaja.

Kysymyksiin oikeista ryhmävalinnoista vastaa tarvittaessa rehtori Kati Kivilahti-Fagerudd:

kati@loviisantanssiopisto.fi. puh. 050 5921393

 

Bekanta dig med länken Utbildningsregler.

Nätanmälningsblanketten kräver information om timvalen samt kontaktuppgifter för fakturering. DET ÄR ÄVEN VIKTIGT ATT SVARA PÅ FRÅGAN OM FOTOGRAFERINGSTILLSTÅNDET. Det står mera om det i utbildningsreglerna i §5.

Då ni har gjort er anmälan kommer ni att få en bekräftelse per e-post med ert användarnamn. Med hjälp av användarnamnet kan ni logga in i nätsystemet och kontrollera era timval, fakturorna och så småningom följa med elevens framsteg och danshistorik. 

NÄTANMÄLNINGSBLANKET

 

Leave a Reply