Anmälningar

Välkomna alla för att ta i bruk HOBIVER-elevregisterprogrammet för Lovisa dansinstitut!

 

Så att vi kan komma igång ordentligt med läsåret 2018-2019, bör alla elever vid Lovisa dansinstitut bekräfta sina anmälningar i vårt nya nätsystem. Under 18-åringars anmälan bekräftas av vårdnadshavaren.

Bekanta dig med länken Utbildningsregler.

Nätanmälningsblanketten kräver information om timvalen samt kontaktuppgifter för fakturering. Det är även viktigt att svara på frågan om fotograferingstillståndet. Det står mera om det i utbildningsreglerna i §5.

Då ni har gjort er anmälan kommer ni att få en bekräftelse per e-post med ert användarnamn. Med hjälp av användarnamnet kan ni logga in i nätsystemet och kontrollera era timval, fakturorna och så småningom följa med elevens framsteg och danshistorik. I detta skede kan vi tyvärr inte plocka in gamla elevprestationer i historiken, men vi försöker utveckla programmet till att tjäna oss så bra som möjligt!

NÄTANMÄLNINGSBLANKET

 

Leave a Reply