’OMAT POLUT’ / 2018 – 2019

’OMAT POLUT’ / 2018 – 2019

 

A33I7056

KÄYTÄNTÖJÄ:
 • ’Omat polut’ on vapaaehtoinen projekti, johon voivat osallistua Loviisan tanssiopiston oppilaat 5.luokkalaisista alkaen. Työryhmään voi kuulua myös jäseniä tanssikoulumme ulkopuolelta.
 • Projektin tarkoituksena on rohkaista oppilaitamme oman esitysmateriaalin tuottamiseen. Se on mahdollisuus oman taiteellisen näkemyksen toteuttamiseen ja kehittämiseen.
 • Koreografioiden synnyttäminen tapahtuu itsenäisesti. Ohjaavat opettajat ovat käytettävissä tarvittaessa. 
 • Ohjaava opettaja vierailee jossain vaiheessa harjoitusprosessia jokaisen tekijän harjoituksissa.
 • Projektiin ilmoittaudutaan kirjallisesti 17.09.2018 mennessä. Alle 18-vuotiaat huoltajan allekirjoituksella vahvistettuna.
 • ’Omien polkujen’ ohjaavina opettajina toimivat syksyllä 2018 Beniamino Borghi, Fanni Fagerudd ja Kati Kivilahti-Fagerudd.
 • Kaikkien projektiin osallistuvien kesken järjestetään muutamia ennalta ilmoitettuja yhteistapaamisia, joissa jaetaan kokemuksia prosessista ja tuodaan esille sen hetkistä materiaalia.
 • Tuotannollisia tehtäviä tullaan jakamaan projektiin osallistuvien kesken.
 • Omaa koreografiaa ei ole pakko esittää julkisesti.
 • Niille jotka haluavat, järjestetään mahdollisuus tuoda esille valmiita esitysnumeroitaan(= esitystilaisuuksia).
 • Meijerin salia voi varata maksutta omia harjoituksia varten. Salivarauksia antavat kaikki ohjaavat opettajat. Varauksia voi tehdä enintään kaksi vuoroa kerrallaan.
 • Jos ei pysty käyttämään varaamaansa vuoroa, tulee se peruuttaa mahdollisimman pian. Käyttämättömistä/peruuttamattomista vuoroista voi seurata salivarausoikeuden menetys.
 • Salin käyttäjät jättävät luonnollisesti tilan siistiin kuntoon ja tavarat pakoilleen, valot sammutettuina sekä ovet lukittuina.
 • Saliin ei ole lupa tuoda ulkopuolisia.
 • Oppilaat eivät ole vakuutettu koulumme puolesta omien harjoitusten aikana.
 • ’Omat polut’ näytös järjestetään joko la 15.12. tai su 16.12. Paikka ja tarkka kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.

 

Omat polut ilmoittautumislomake pdf

Omat polut ilmoittautumislomake docx

 

Tarvittaessa yhteydenotot, tiedustelut ja salivaraukset:

Kati Kivilahti-Fagerudd

Rehtori, tanssinopettaja | Loviisan tanssiopisto | p.050-5921393 | Kati@loviisantanssiopisto.fi