Säännöt

1. ILMOITTAUTUMINEN

Oppilas ilmoittautuu tanssikouluun kirjallisesti tai varaa paikkansa puhelimitse. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumislomakkeen allekirjoittaa huoltaja. Oppilas voi osallistua tunneille, kun paikkavaraus on tehty, eikä vanhoja maksurästejä ole. Allekirjoitettu ilmoittautumislomake palautetaan viikon sisällä ilmoittautumisesta. Alle kouluikäiset toisen oppitunnin jälkeen. Varmista oppilaspaikkasi saapumalla ensimmäiselle tunnille. Jos et pääse osallistumaan ensimmäiselle tunnille, ilmoita siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Jos esteestä ei ole ilmoitettu, annetaan paikka jonotuslistalla seuraavana olevalle. HUOM! Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden eli sekä syys- että kevätlukukauden.

2. ILMOITTAUTUMISEN PERUUTTAMINEN

Oppilaan katsotaan jääneen ryhmään toisesta oppitunnista alkaen. Mikäli oppilas lopettaa kesken kauden, tulee siitä ilmoittaa pikimmiten sähköpostilla osoitteeseen toimisto@loviisantanssiopisto.fi tai kirjeitse osoitteeseen Seppäläntie 47, 07900 Loviisa. Peruutusta ei voi tehdä suullisesti. Jos oppilas ei halua osallistua kevätkauden tunneille, pitää siitä ilmoittaa toimistoon viimeistään 19.12.2016 tai esittää lääkärintodistus esteestä osallistua. Muuten oppilas on velvollinen maksamaan koko kevätlukukauden osallistumismaksun.

 3. MAKSUT

Kurssimaksuista lähetetään lasku, ja maksu suoritetaan pankkiin eräpäivään mennessä. Maksukäytäntönä on lukukausimaksu, yhdessä tai kahdessa erässä. Kesken lukukauden lopettaneiden oppilaiden oppilasmaksuja ei palauteta, muuten kuin lääkärintodistuksella. Avoimet laskut tulee olla hoidettu ennen uuden kauden alkua. Muutoin oppilas ei voi osallistua opetukseen. Aikuisten tunteja voi maksaa myös Smartum- ja Luottokunnan virike -seteleillä. Muista ilmoittaa tästä henkilötietokaavakkeessa. Alennukset eivät koske tiiviskursseja eivätkä päiväkoti- ja iltapäiväkerhoryhmiä.
Lisäksi veloitamme toimistokuluja 5 € / lukukausimaksu.

4. POISSAOLOT

Sairaudesta johtuvat poissaolot voi korvata saman lukukauden aikana oman tai helpomman tason tunneilla sen mukaan kun tunneilla on tilaa. Poissaoloja ei hyvitetä rahassa. Pitkäaikaisen sairaspoissaolon takia voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun yhteyttä on otettu tanssikouluun. Tällaisissa tapauksissa vaaditaan lääkärintodistus.

5. TODISTUKSET

Loviisan tanssiopisto ja sirkuskoulu on kuulunut syksystä 2013 taiteen perusopetuksen piiriin. Oppilaitoksessa annetaan tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta. Se oikeuttaa oppilaan vuosittain todistukseen, joka päivätään aina lukuvuoden päätyttyä. Todistus kirjoitetaan pyynnöstä ja sen voi halutessaan noutaa toimistosta seuraavan kauden alussa. Oppilaan tulee säilyttää todistukset mikäli haluaa yleisen oppimäärän (500 h á 45 min) suoritettuaan todistuksen kaikista opinnoistaan. Lopputodistus annetaan lukuvuositodistuksia vastaan. Alle kouluikäisten ja aikuisten opetus ei kuulu taiteen perusopetuksen piiriin.

6. VASTUU

Alle 18-vuotiaat oppilaat on vakuutettu ryhmätapaturmavakuutuksella. Henkilökohtaiset tapaturmavakuutukset ovat kuitenkin usein kattavampia.
Tanssiopisto ei vastaa toimitiloihin unohtuneista tai sieltä kadonneista varusteista. Tuntiperuutuksen sattuessa opisto ei vastaa turhasta tunnille tulosta, mikäli paikkansa pitäviä osoitteita, työ- ja kotipuhelinnumeroita ei ole jätetty tanssiopistolle. Tanssiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin.

7. EROTTAMINEN

Loviisan Tanssiopisto voi yhdistyksen hallituksen päätöksellä erottaa oppilaan kesken lukuvuoden, jonka oppilasmaksuja ei ole useasta kehotuksesta huolimatta hoidettu.
Samoin oppilas voidaan erottaa tai olla ottamatta oppilaaksi, jos tämä toiminnallaan pyrkii vahingoittamaan tanssiopiston toimintaa tai muita oppilaita/henkilökuntaa. Myös oppilaan lähipiiriin kuuluvan henkilön tanssiopistoon kohdistama vahingollinen toiminta oikeuttaa oppilaan erottamiseen.

Vastaa