ATT FÖRBINDA SIG TILL VÅRUPPVISNINGEN 2019

ATT FÖRBINDA SIG TILL VÅRUPPVISNINGEN 2019

Med denna förfrågan utreds alla danselevers möjlighet att delta i Lovisa Dansinstituts våruppvisning ”BON APPÉTIT” på söndagen 05.05. 2019 i Lovisa Bollhall.

FÖRBINDNINGS FORM 2019

Samtidigt förbinder sig eleven att delta i repetitionerna på lördagen den 04.05.2019. Närmare tidtabell för repetitionerna klarnar senare.

Dessutom frågar vi preliminärt ifall danseleverna har en möjlighet att delta i skoluppvisningen. På måndagen den 06.05. på förmiddagen arrangeras en uppvisning för skoleleverna i Lovisa centrums skolor. Denna uppvisning berör en del av dansgrupperna. Skoluppvisningens tidtabell klarnar senare. De elever som deltar i skoluppvisningen kommer att få en frånvarolapp för skolan.

SKOLUPPVISNINGEN  BERÖR INTE BLAND ANNAT FÖLJANDE GRUPPER:

Barndans, Trickdans, Dansstart 1&2

VI PÅMINNER OCKSÅ OM ATT DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT  REGELBUNDET 

NÄRVARA PÅ TIMMARNA, MED TANKE PÅ ATT DANSNUMREN BYGGS UPP 

TILLSAMMANS. UNDVIK ONÖDIGA FRÅNVARON! OM ELEVEN HAR VÄLDIGT 

MYCKET FRÅNVARON KAN HEN INTE DELTA I UPPVISNINGEN.